Fi
 
Rosatom on maailman johtava toimija ydinteknologian maailmanmarkkinoilla. Rosatomin johtoasema on seurausta monista kilpailuvahvuuksista mm. kaikilla ydinenergiasektoreilla käytettävissä olevasta kapasiteetista, varoista ja pätevyydestä.
Rosatom-konserniin kuuluu yrityksiä teknologian eri vaiheista, kuten uraanin louhinta ja rikastus, ydinpolttoaineen valmistus, laitteiden suunnittelu ja valmistus sekä ydinvoimaloiden käyttö ja käytetyn polttoaineen ja ydinjätteen käsittely.
Nykyisin Rosatom-konserniin kuuluu yli 350 yhtiötä ja työntekijöitä on noin 250 000 henkilöä.
Rosatomilla on lukuisia kilpailuetuja, mm. turvallinen ja testattu teknologia, teollisuuslaitoksia, erittäin ammattitaitoinen henkilöstö, taloudellinen vahvuus sekä 70 vuoden kokemus ja asiantuntemus.
en_map.jpg