Fi
 
Rosatom on johtava maailmalaajuinen toimija ydinenergiamarkkinoilla 
  • Ensimmäinen maailmassa hankekannan volyymin mukaan ulkomailla olevien hankkeiden määrän kannalta (34 ydinreaktoria 12 maassa);
  • Johtavin uraanin rikastaja (36% maailmanmarkkinoista);
  • Maailman toiseksi uraanivarantojen määrän kannalta ja neljänneksi uraanin louhinnan määrän kannalta;
  • Toimivin BN-800-neutronireaktori, toimii Belojarskaja-ydinvoimalaitoksessa;
  • Maailman ensimmäinen kolmannen+ sukupolven reaktori VVER-1200, toimii Novovoronezhskaja-ydinvoimalaitoksessa;
  • 17% maailman ydinpolttoainemarkkinoista;
  • 10 ydinvoimalaitosta on varustettu 35 voimalayksiköllä Venäjällä;
  • Maailman ainoa ydinjäämurtajalaivasto;
  • toimitukset 45 maahan.