Fi
 
Rosatom on johtava maailmalaajuinen toimija ydinenergiamarkkinoilla 
 • Ensimmäinen uusien ydinenergialaitosten rakentamisessa: 8 ydinreaktoria rakenteilla Venäjällä ja 34 ulkomailla
 • Toiseksi suurin ydinenergian tuottaja: 195,2 miljardia kWh vuonna 2015
 • Maailman toiseksi suurimmat uraanivarannot ja kolmanneksi suurin uraanin louhija: 7,8 tuhatta tonnia vuonna 2015.
 • Ensimmäinen uraanin rikastaja: 36 % markkinaosuus.
 • Polttoainetoimituksia 78 voimalareaktoriin 15 maassa ympäri maailmaa: 17 % ydinpolttoaineen maailmanmarkkinoista
 • Toiseksi eniten yksiköitä käytössä maailmassa: kotimaassa 34 voimalayksikköä.
 • Johtava yhtiö tutkimusreaktorien käytössä: 52 tutkimusreaktoriyksikköä. 
 • Ainoa yhtiö maailmassa, jolla on suljettu ydinpolttoainesykli 
 • Maailman ainoa ydinjäämurtajalaivasto
 • Rosatom käsittää yli 350 yhtiötä ja organisaatiota, joiden palveluksessa on yli 250 000 henkeä
 • Maailman ainoa Gen3+ -ydinvoimala käytössä 
 • Maailman johtava yhtiö suljetun piirin polttoainesyklin teknologian alalla (tehokkaimman nopean BN-800-neutronireaktorin käynnistys Belojarskin ydinvoimalassa, MOX-polttoaineen kaupallinen tuottaminen).
 • 10 vuoden tilauskanta. Ulkomaisten tilausten arvo on yli 133 miljardia USA-dollaria, ydinvoimaloiden rakentamisen, ja suljetun polttoainesyklin, huolto- ja kunnostuspalveluiden, laitetoimitusten jne. alueilla