Fi

Karte der weltweiten Unternehmenspräsenz

Geographic coverage:
45 states
2016
45
2015
40
2014
37
2013
28
Foreign orders:
$ 133,00 bln
Building NPP abroad
98,54
Enriched uranium product, enrichment services
21,14
Fuel assemblies etc
13,32
Portfolio for 2019 year:
41 units
Tender participation/negociations
25
Potential till 2030
24
Offices abroad
11
 
Rosatom toimii yli 50 maassa ja sen läsnäolo laajenee jatkuvasti. Yhteistyö muiden maiden kanssa ulottuu joint venture -hankkeista ja valmistusyhteistyöstä huoltoon ja tuotteiden toimitukseen. Toimitusalaan kuuluu uraanin tuotteita ja ydinpolttoaineen palveluita, ydinvoimaloiden, tutkimusreaktoreiden, tiede- ja teknologiakeskusten rakentamista, huoltoa ja kunnostamista, jälkikäsittelypalveluita sekä muita kuin ydinenergiatuotteita ja -palveluita, lämmitys-, lääkintä- tutkimus- ja teknologiavarusteita.