Fi
Belojarskin ydinvoimalan nelosyksikkö, jossa on BN-800-reaktori, on kytketty verkkoon suunnitellun huoltokatkoksen päätteeksi.
Reaktorin polttoaineen lataus tehtiin ensimmäistä kertaa pelkällä uraani-plutonium-polttoaineella. Ensimmäinen 18:n MOX-polttoainenipun erä ladattiin reaktorin ytimeen tammikuussa 2020 ja nyt on lisätty 160 lisänippua korvaamaan rikastettua uraania sisältäneet polttoaineniput. BN-800:n ytimeen on nyt ladattu kolmanneksen verran innovatiivista polttoainetta. Vastedes tähän reaktoriin ladataan vain MOX-polttoainetta.
“Belojarskin ydinvoimala on askeleen lähempänä ydinteknologian strategista päämäärää – uutta suljettuun ydinpolttoainekiertoon perustuvaa teknologia-alustaa. MOX-polttoaineen käyttö mahdollistaa sellaisen uraanin hyödyntämisen, jota ei tällä hetkellä käytetä polttoainevalmistuksessa ja siten laajentaa ydinvoimateollisuuden raaka-aineresursseja. Lisäksi BN-800-reaktori voi käyttää uudestaan muissa ydinvoimaloissa käytettyä polttoainetta ja minimoida radioaktiivisen jätteen ”jälkipolttamalla” niiden pitkäikäisiä isotooppeja. Aikataulumme mukaan reaktorin ytimessä on pelkkää MOX-polttoainetta jo vuonna 2022”, toteaa Belojarskin ydinvoimalan johtaja Ivan Sidorov.
Polttoaineniput valmistettiin Zelenogorskin kaivos- ja kemikaalikombinaatissa (MCC) Krasnojarskin alueella. Toisin kuin perinteiset rikastettuun uraaniin perustuvat ydinpolttoaineet, MOX-polttoainepelletit perustuvat valikoimaan ydinpolttoaineen johdannaisia, kuten kaupallisissa reaktoreissa tuotettuun plutoniumoksidiin ja köyhdytetyn uraanin oksidiin, jota saadaan köyhdytetyn uraaniheksafluoridin (UF6) fluorinpoistossa, uraaninrikastamoiden niin kutsuttuna sekundäärisenä rikastustuotteena.
”Samaan aikaan kun BN-800-ytimeen ladataan MOX-polttoainetta, Rosatomin asiantuntijatiimi jatkaa polttoaineenvalmistusteknologioiden kehittämistä MCC:ssä. Erityisesti tuoreen polttoaineen valmistamisessa VVER-reaktoreissa säteilytetystä polttoaineesta talteen otetusta korkean taustasäteilyn plutoniumista on onnistuttu. Kaikki teknologiset operaatiot on täysin automatisoitu ja ne suoritetaan ilman paikalla olevaa henkilökuntaa. Ensimmäiset 20 korkean taustasäteilyn polttoaineen MOX-nippua on jo valmistettu, hyväksytty ja aikataulutettu ladattavaksi vuonna 2022.
”Tulevaisuuden edistykselliset halkeamiskelpoisten materiaalien kierrätysteknologiat ja ydinpolttoaineen uudelleenkäyttö mahdollistavat säteilytetyn polttoaineen prosessoinnin varastoinnin sijaan ja auttavat vähentämään kerääntyvän jätteen määrää,” sanoi Alexander Ugryumov, TVEL JSC:n tutkimus-, kehitys- ja laatujohtaja.

BN-800-reaktori käynnistettiin alun perin hybridiytimellä, johon oli ladattu TVELin Elektrostalin tuotantolaitoksella Moskovan alueella tuotettua uraanipolttoainetta sekä kokeellisia MOX-polttoainenippuja, jotka oli valmistettu Dimitrovgradissa Uljanovskin alueella sijaitsevassa NIIAR-tutkimusinstituutissa.
MOX-polttoaineen erätuotanto sarjassa aloitettiin vuoden 2018 lopulla MCC:ssä. Tämän ainutlaatuisen ja pitkälle automatisoidun tuotantolinjan avaamisen on mahdollistanut venäläisen ydinteollisuuden laaja-alainen yhteistyö, jota on koordinoinut polttoaineyhtiö TVEL, joka on myös Belojarskin ydinvoimalan MOX-polttoaineen virallinen toimittaja.