Fi

Maailman energianeuvoston Venäjän kansallinen komitea järjesti 17.12.2021 Rosatomin tuella kansainvälisen webinaarin koronaviruspandemian vaikutuksista energiasektorin dekarbonisaatioon otsikolla ”Haittaako covid-pandemia energiasektorin dekarbonisaatiota?”

Venäläiset ja ulkomaiset energia-asiantuntijat saivat kuulla useita puheenvuoroja. Moderaattorina toimi Aleksei Gospodarev, Maailman energianeuvoston Venäjän kansallisen komitean johtaja.

Venäjän apulaisenergiaministeri Petr Bobylev käsitteli kansallisia lähestymistapoja polttoaineen ja energian hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen painottaen erityisesti kestävän sosiaalisen ja taloudellisen kasvun merkitystä. Varaministeri sanoi, että Venäjä on ottanut tehtäväkseen hiilineutraaliuden saavuttamisen vuoteen 2060 mennessä ja työskentelee aktiivisesti energiamixinsä viherryttämiseksi (erityisesti Venäjä pyrkii lisäämään vähäpäästöisen ydinenergian osuutta); kasvihuonekaasujen talteenotto- ja kierrätystekniikoiden kehittämiseksi energiateollisuudessa; pitäen samalla erityisen tärkeänä välttää liiallisia paineita talouteen ja yhteiskuntaan.

”Haluan erityisesti korostaa sitä, että asetamme tavoitteita ja etsimme keinoja niiden saavuttamiseksi ottaen samalla huomioon YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden (SDG) saavuttamisen. Esimerkiksi SDG 13 – ilmastonmuutoksen ja sen vaikutusten sekä globaalin lämpötilan nousun vastustaminen, ja SDG 7 – kohtuuhintaisen ja puhtaan energian tarjoaminen kaikille. Olemme myös kiinnittäneet suurta huomiota kestävän kehityksen tavoitteeseen 1 – köyhyyden torjuntaan. Meillä ei ole oikeutta tavoitella näitä päämääriä hinnalla millä hyvänsä. Otamme aina huomioon kotitalouksien ja perheiden talouden”, varaministeri sanoi.

Puheensa lopussa Petr Bobylev lisäsi, että 25. maailman energiakongressi pidetään Pietarissa 24.–27.10.2022. Venäjä sai kongressin isännöintioikeuden 90 WEC-jäsenmaan äänestyksellä. "Olemme vilpittömästi kiitollisia tästä mahdollisuudesta ja luottamuksesta saada järjestää tämä tärkeä foorumi Venäjällä. Kongressissa keskustelemme kaikista energiasiirtymän kysymyksistä, tavoitteista ja keinoista niiden saavuttamiseksi sekä tarvittavista resursseista ja siitä, miten voimme saavuttaa nämä tavoitteet välttäen kansojen välistä vastakkainasettelua tai ristiriitaa, vaan pikemmin toimimalla globaalin yhteisön kannalta järkevimmällä tavalla. Uskomme vakaasti, että keskustelujen lisäksi kaikki osapuolet saavuttavat synergiaa ilmastokysymyksiin ja muihin energiasiirtymän kysymyksiin, hän lisäsi.

Rosatomin strategisen johtamisen osaston johtaja Igor Ermakov esitteli tulokset Rosatomin tuoreesta tutkimuksesta "Covid-19-pandemian vaikutus globaaliin ydinenergiateollisuuteen". Asiantuntija-analyysin mukaan pandemia ei ole aiheuttanut merkittäviä viivästyksiä uusien ydinvoimaloiden rakentamisessa, projektien peruuntumisia tai tarkistuksia ydinvoiman kehityksen pitkän aikavälin ennusteisiin.

Paul Appleby, Chief Insights Officer World Energy Councilista, jakoi viimeisimmät tulokset World Energy Transition Radarista, WEC:in viime vuoden syyskuusta lähtien käytössä olleesta seurantatyökalusta. Se on interaktiivinen alusta, joka kerää verkosta signaaleja, jotka viestivät globaalin energiasektorin muutoksista sekä globaalin energia-agendan siirtymistä WEC:n asiantuntijoiden analysoimissa skenaarioissa Pause, Rewind, Fast-Forward tai Re-Record, jotka kuvaavat maailmanlaajuisen yhteisön kehityssuuntia pandemian jälkeisellä aikakaudella. Yli vuoden ajalta saatujen tietojen mukaan alan asiantuntijat antavat melko optimistisia ennusteita alan tulevaisuudesta ja siihen liittyvästä kansainvälisestä yhteistyöstä keskinäisen luottamuksen periaatteiden pohjalta.

Stanislav Zhiznin, Energiadiplomatian ja -geopolitiikan keskuksen puheenjohtaja, Venäjän ulkoministeriön MGIMO-yliopiston professori, taloustieteen tohtori, piti webinaarissa puheen aiheesta "Vihreän siirtymän energiadiplomatia pandemian jälkeisessä tilassa". Hän totesi, että toisin kuin 20–30 vuotta sitten, nykyään globaaliin energia-agendaan ei vaikuta niinkään talous, vaan geopolitiikka. Puhuja esitteli energiakehityksen lyhyen ja pitkän aikavälin ennusteita energian kehityksestä globaalin kehityksen ja nykyisen pandemiatilanteen kontekstissa.

Quantum Solutions Ltd:n (Bulgaria) pääjohtaja Stefan Vasilev puhui uusiutuvien energialähteiden globaalien markkinoiden trendeistä ja kehitysnäkymistä.