Fi
31.8.2020 –Leningradin ydinvoimalan innovatiivisen kuutosyksikön VVER-1200-reaktorin ensikäynnistyksen viimeinen  vaihe on alkanut ja yksikkö on saavuttanut minimitehonsa ensimmäistä kertaa.
Valvontalaitteisto rekisteröi reaktorin ytimessä vakaan neutronivuon ja itseään ylläpitävä kontrolloitu ketjureaktio on alkanut.
“Minimiteholla voimme suorittaa turvallisesti joukon testejä ja varmistaa, että reaktorin ytimen fyysiset ominaisuudet vastaavat projektin vaatimusmäärittelyä. Kun nämä operaatiot on suoritettu ja Rostekhnadzor on vastaanottanut laskelmat, odotamme saavamme luvan käynnistykselle ja asteittaiselle tehon kohottamiselle,” sanoi Leningrad 2 -ydinvoimalan pääinsinööri Alexander Belyaev.
Viikon kuluessa yksikössä suoritetaan yli 50 fyysiseen käynnistysvaiheeseen kuuluvaa testiä. Niiden perusteella voidaan varmistaa ensimmäisen polttoainelatauksen neutronien ominaispiirteet sekä varmistua erilaisten turvaominaisuuksien, kuten turvakytkinten ja reaktorin ydinfyysisen seurantajärjestelmän ja ydinturvallisuusjärjestelmien toiminnasta.  
VVER-1200-voimayksikön vaiheittainen käyttöönotto aloitettiin 19.7.2020 ensimmäisellä polttoainelatauksella.  Seuraavissa vaiheissa kaikki laitteistot käyvät läpi lopulliset tarkastukset toiminnallisin parametrein sekä sähkön että lämmön tuotannon ollessa käynnissä.
Kuutosyksikkö on tarkoitus ottaa käyttöön vuonna 2021. Se korvaa Leningrad 1 -voimalaitoksen kakkosyksikön, jonka RBMK-1000-reaktori suljetaan tämän vuoden lopussa 45 käyttövuoden jälkeen.