Fi
28. heinäkuuta 2020, Saint-Paul-le-Durans, Ranska – Kansainvälisen ITER-lämpöydinreaktorin  kokoonpanotöiden aloittamista juhlistettiin tänään verkossa järjestetyssä seremoniassa. Hanketta  ovat vieneet eteenpäin Venäjän lisäksi erityisesti EU, Yhdysvallat, Intia, Kiina, Etelä-Korea ja  Japani.  
Tokamak-reaktorin asentaminen on merkittävä tapahtuma tieteessä maailmanlaajuisesti.  Jättimäisen kansainvälisen hankkeen tarkoituksena on jäljitellä auringon lämpöenergiaa ja tuottaa  ihmiskunnalle luotettava energianlähde miljooniksi vuosiksi. Fuusioperiaatteella toimiva reaktori  käyttää hyväkseen merivettä ja litiumia.
Historialliseen seremoniaan osallistui isäntämaa Ranskan presidentti Emmanuel Macron. ”Se, että  parhaat asiantuntijat Yhdysvalloista, Venäjältä, Kiinasta, Japanista, Euroopasta, Intiasta ja Etelä Koreasta ovat yhteisellä asialla, on todiste siitä, että ihmisiä ja kansakuntia lähemmäksi toisiaan  tuovat voimat ovat vahvempia kuin erimielisyydet”, Macron sanoi puheessaan.  
Tapahtumassa olivat mukana myös virtuaalikierroksen laitospaikalla tehnyt ITERin pääjohtaja  Bernard Bigo sekä osallistuvien maiden valtiojohtoa. Rosatomin pääjohtaja Aleksei Lihatsev luki  Venäjän presidentti Vladimir Putinin tervehdyksen osallistujille. ”ITER, josta on tullut suurin  kansainvälinen tieteellinen ja teknologinen hanke, on erinomainen esimerkki tehokkaasta ja  kaikkia osapuolia hyödyttävästä monenvälisestä yhteistyöstä. Venäjän tarkoituksena on yhtenä  tämän hankkeen perustajamaista edistää merkittävästi ihmiskunnan energiavarmuutta ja olla  aktiivinen sen täytäntöönpanossa. Venäjällä kehitetty tokamak-reaktori on ITER-hankkeen  ytimessä. Nyt on alkamassa ITER-hankkeen keskeinen kokoonpanovaihe. Voimme odottaa, että  hankkeen tavoitteet saavutetaan aikataulussa, ja että lähitulevaisuudessa saamme tehokkuus- ja  turvallisuusmielessä ainutlaatuisen energianlähteen, jonka hyödyntäminen edistää kestävää  taloudellista kehitystä ja parantaa miljoonien ihmisten elämänlaatua.” Presidentti Putin kiitti  puheessaan kaikkia niitä, jotka ovat työskennelleet ITER-hankkeen parissa jo vuosia.
Aleksei Lihatsev sanoi, että reaktorin kokoonpanon alku on merkittävä tapahtuma  lämpöydinyhteisölle ja koko maailman tieteelle. ”On tärkeää, että koronavirusepidemian  aiheuttamista rajoituksista huolimatta kokoonpano- ja asennustyöt alkavat aikataulun mukaisesti.  Nyt meille kaikille tärkeintä on varmistaa oikea-aikainen asennus ja kokoonpano ja saada  ensimmäinen plasma vuoden 2025 loppuun mennessä. Tämä edellyttää laajaa kansainvälistä  yhteistyötä hankkeen osallistujamaiden kesken.”
Lihatsev totesi myös, että ITER-hanke on erinomainen esimerkki avoimesta tieteellisestä ja  teknologisesta yhteistyöstä ja korosti, että Venäjä täyttää ITER-hankkeessa materiaaliset ja  taloudelliset velvoitteensa kokonaisuudessaan ja aikataulun mukaisesti. ”Venäjä on tehnyt  ansiokasta työtä kokoonpanon alkamiseksi ajoissa: sen valmistamat ja toimittamat komponentit  saapuivat aikataulussaan ITER-työmaalle kumppaneiden käyttöön”, Aleksei Lihatsev sanoi.
Victor Ilgisonis, kansainvälisen ITER-organisaation neuvoston jäsen ja Rosatomin tieteellisen ja  teknisen tutkimuksen ja kehityksen johtaja, fysiikan ja matematiikan tohtori, kommentoi: ”Vuonna  2007 alkaneesta ITER-hankkeesta on tullut historian suurin tieteellinen hanke sekä sen  monimutkaisuuden, kustannusten että ihmiskunnalle tuottaman potentiaalisen merkityksen  näkökulmasta. Lopulta voimme arvioida toteutuuko unelmamme ehtymättömästä ja turvallisesta  energialähteestä.”
Tietoa hankkeesta
ITER on kokeellinen tokamak-konseptiin perustuva lämpöydinreaktori. Se on yksi  merkittävimmistä kansainvälisistä ydinenergia-alan yhteistyöprojekteista. Hankkeen  tarkoituksena on osoittaa, että lämpöydinfuusio on mahdollinen teollisessa mittakaavassa. EU maat sekä Venäjä, Yhdysvallat, Intia, Kiina, Etelä-Korea ja Japani työskentelevät sen parissa  yhdessä. Tokamak-teknologia on venäläistä alkuperää.
Ajatuksen kansainvälisen lämpöydinreaktorin rakentamisesta esitti vuonna 1985 presidentti Mihail Gorbatšov. Presidentit Ronald Reagan ja François Mitterrand tukivat sitä aktiivisesti.  Venäjä on yksi ITERin perustajista ja sen velvoitteista hankkeessa vastaa Rosatom.  Venäläisosapuolen työtä koordinoi Rosatomin ITER Project Center.
Venäjä osallistuu hankkeeseen monin tavoin:  
• rahoittamalla kansainvälistä ITER-järjestöä,  
• valmistamalla ja toimittamalla 25 monimutkaista korkean teknologian laitetta ja  järjestelmää (9 prosenttia reaktorin rakentamisen kustannuksista),  
• lisäksi venäläistä henkilöstöä toimii ITER-järjestön työtehtävissä.  
Venäläisyritykset tukevat ITER-projektia tieteellisten ja teknisten tiimien voimavaroin yhteistyössä muiden laitosten ja organisaatioiden kanssa. Lisäksi hankkeeseen liittyvää koulutusta  järjestetään useissa yliopistoissa (kuten MEPhI, MIPT, NSU, LSU ja Lomonosov MSU).
Tietoja Rosatomista
ROSATOM on ainoa yhtiö maailmassa, jolla on tarvittavat resurssit ja osaaminen tarjota energiaratkaisuja  ydinvoiman toimitusketjun kaikissa vaiheissa. Yhtiön vahvuuksien laajaan kirjoon kuuluvat ydinvoimaloiden  suunnittelu, rakentaminen ja operointi, uraanin louhinta, konversio ja rikastaminen, ydinpolttoaineen toimittaminen, laitosten käytöstäpoisto, käytetyn ydinpolttoaineen kuljettaminen ja varastointi sekä ydinjätteen loppusijoittaminen.  Rosatom tuottaa myös välineitä ja isotooppituotteita ydinlääketieteen käyttöön ja tieteelliseen tutkimukseen sekä  erilaisia digitaalisia ja innovatiivisia tuotteita niin ydinalalle kuin sen ulkopuolellekin. Yhtiön strategiana on kehittää  matalahiilistä energiantuotantoa mukaan lukien tuulivoimaa. Konserniin kuuluu tällä hetkellä n. 300 yhtiötä ja  organisaatiota sekä n. 250 000 työntekijää.
Venäjän ydinteollisuuden 75. juhlavuosi
Vuonna 2020 vietetään Venäjän ydinteollisuuden 75. juhlavuotta. Venäjä on aina ollut ydinenergian rauhanomaisen  käytön edelläkävijä. Vuonna 1954 venäläistiedemiehet käynnistivät ensimmäisen ydinvoimalan ja nyt Rosatomilla on  jo kolme yksikköä, joissa on viimeisintä 3+-sukupolvea edustavat reaktorit. Kolmen neljännesvuosisadan aikana  venäläisen ydinteollisuuden tuotteita on käytetty monissa maissa ja tällä hetkellä Rosatomin ulkomainen portfolio on  maailman suurin. Rosatomilla on maailman ainoa ydinkäyttöisten jäänmurtajien laivasto, tehokkain nopean neutronin  reaktori ja se edistää digitalisaatiota sekä ydinlääketiedettä.