Fi
Reaktorisäiliön metallit ja säiliön sisällä olevat laitteet Kalininin ydinvoimalan ykkösyksikössä on tarkastettu uudella modulaarisella teollisuusrobotilla ja video-ohjausjärjestelmällä. Kyseessä oli ensimmäinen kerta, kun tätä laitteistoa käytettiin venäläisessä painevesireaktorissa.

Maxim Milyaev, Kalininin ydinvoimalan korjausyksikön apulaisjohtaja kertoo laitteen mahdollistavan säiliötä vahingoittamattomat testit ilman polaarinosturia ja sen tarjoavan mahdollisuuden kameran liikuttamiseen pysty- ja vaakasuunnassa sekä sen kääntämiseen 360 astetta.

“Manipulaattorin ominaisuudet sallivat tarkastustoimien merkittävän yksinkertaistamisen ja henkilöstöön kohdistuvan säteilykuorman vähentämisen. Laitteen nopeuden ansiosta yksikön huoltotoimiin käytetty aika lyhenee ja säästämme jopa 65 miljoonaa ruplaa vuodessa”, Milyaev toteaa.

Reaktorisäiliön metallin ja saumojen tarkastuksilla havainnoidaan korkealle lämpötilalle, paineelle ja ionisoivalle säteilylle pitkäaikaisesti altistuvan metallin parametreja. Säiliö on ainoa ydinvoimalan osa, jota ei tarvitse vaihtaa.

“Metallin televisiomittauksen tulokset ja visuaalinen diagnostiikka osoittavat, että säiliön sylinteriseinämä, reaktorin lattia ja säiliönsisäiset laitteet vastaavat suunnitteluparametrejä ja turvallisuusstandardeja. Tämä on keskeinen tekijä reaktorin käyttöiän pidentämiseksi anottavan luvan myöntämisessä, sanoo Kalininin ydinvoimalan pääinsinööri Alexander Dorofeev.
Kalininin ydinvoimalan ykkösyksikkö pysäytettiin marraskuussa 2019 täysimittaista huoltoa ja päivitystä varten osana suunnitelmaa jatkaa sen käyttöikää. Rostekhnadzorin lisenssin mukaan sitä voidaan nyt käyttää vuoteen 2025 asti. Kaikkien huolto- ja uudistamistoimien jälkeen käyttöikää voidaan jatkaa jopa vuoteen 2044 saakka.