Fi

1.4.2022, Kaliningrad. Valtion atomienergiayhtiö Rosatomin pääjohtaja Aleksey Likhachev ja Kansainvälisen atomienergiajärjestö IAEA:n pääjohtaja Rafael Mariano Grossi tapasivat Kaliningradissa. Rafael Mariano Grossi saapui Kaliningradiin Ukrainaan vierailun jälkeen.

Aleksey Likhachev sanoi että neuvottelujen avainkysymyksenä oli ydin- ja fyysisen turvallisuuden huoltotoiminta. "Rosatomin päätehtävänä on tehdä kaikki mahdollinen IAEA:lle Ukrainan ydinvoimalaitoksien turvallisen toiminnan edistämiseksi. On tärkeää, että IAEA:llä on täydellinen tieto ajankohtaisista tapahtumista, ja että asiantuntijat ja ydinvoimalaitosten huoltohenkilöstö voivat täyttää velvollisuutensa. Vaihdoimme mielipiteitä ja hahmottelimme joustavia yhteistyö- ja vuorovaikutustapoja", - Likhachev sanoi.

"Tämän keskustelun tuloksena haluan korostaa järjestön, sen johtajan ja tässä työssä mukana olevan valtuuskunnan korkeinta ammattitaitoa, sekä tasapainoista ja, ennen kaikkea, depolitisoitua lähestymistapaa tapahtumiin ja keskittymistä ydinturvallisuuskysymyksiin. Turvallisuus, turvallisuus ja turvallisuus - nämä kolme aihetta olivat neuvottelujemme kohteena", - Likhachev korosti.

Kansainvälisen atomienergiajärjestön IAEA:n pääjohtaja Rafael Mariano Grossi puolestaan kiitti Aleksey Likhachevia joustavasta vuorovaikutuksesta ja kumppanuudesta. Hän korosti: "Ymmärrämme Venäjän ja Ukrainan ydinturvallisuuden huoltotoimintaan kohdistetun yhteistyön tärkeyden näissä erittäin vaikeissa olosuhteissa. Tämä on välttämätöntä ydinonnettomuuksien pitämiseksi nollassa."

Rafael Mariano Grossi ilmoitti: "Ensi viikolla IAEA:n useat tehtävät Ukrainan ydinvoimalaitoksissa alkavat. Tavoitteena on jatkaa yhteistyötä ja vakuuttua että Ukrainan ydinvoimalaitokset ovat hallinnassa. Voin ilmoittaa, että tilanne on yleisesti hallinnassa mutta on asioita, jotka vaativat selvennystä. Järjestö selvittää ja arvioi tilanteen".

Aleksey Likhachev vahvisti Venäjän noudattavan turvallisuusperiaatteita ja valmiutta tarjota järjestölle tukea. Osapuolet sopivat olevansa tiiviissä yhteydessä toisiinsa.

Kaliningradissa pidettiin Venäjän ja Kansainvälisen atomienergiajärjestön IAEA:n valtuuskuntien tapaaminen
Kaliningradissa pidettiin Venäjän ja Kansainvälisen atomienergiajärjestön IAEA:n valtuuskuntien tapaaminen