Fi

1. huhtikuuta, Kaliningrad. Kaliningradissa pidettiin virallinen tapaaminen Valtion atomienergiayhtiö Rosatomin pääjohtaja Aleksey Likhachevin ja Kansainvälisen atomienergiajärjestö IAEA:n pääjohtaja Rafael Mariano Grossin välillä; Rafael Mariano Grossi saapui Kaliningradiin Ukrainaan vierailun jälkeen.


Tapaamisen jälkeen Aleksey Likhachev sanoi että neuvottelujen avainkysymyksenä on ollut ydin- ja fyysisen turvallisuuden huolto. "Rosatomin päätehtävänä on tehdä kaikki mahdollista IAEA:lle Ukrainan ydinlaitoksien turvallista toimintaa edistämiseksi. On tärkeä tehdä kaikki mahdollista, että IAEA:llä olisi täydellistä tietoa ajankohtaisista tapahtumista ja tietenkin antaa mahdollisuus asiantuntijoille ja ydinasemien huoltohenkilöstölle täyttämään velvollisuuksiaan vaikeimmissa olosuhteissa. Me vaihdoimme mielipiteitä ja hahmotelimme vastaisia yhteistyötapoja ja joustavia vuorovaikutustapoja", - Likhachev sanoi.


"Tämän keskustelun tulosten mukaan haluan korostaa Järjestön, sen johtajan ja kaikki tässä työssä mukana olevan valtuuskunnan korkeinta ammattitaitoa, sekä tasapainoista ja, ennen kaikkea, depolitisoitua lähestymistapaa tapahtumiin, poikkeuksellista huomion ja ponnistelijen keskittymistä ydinturvallisuuskysymyksiin. Turvallisuus, turvallisuus ja turvallisuus - näitä kolme aiheetta olivat viime tuntien neuvottelujemme kohteena", - Likhachev korosti.


Puolestaan Kansainvälisen atomienergiajärjestön IAEA:n pääjohtaja Rafael Mariano Grossi kiitti Aleksey Likhachevia joustavasta vuorovaikutuksesta ja kumppanuudesta. Hän korosti: "Ymmärrämme IAEA:n golbaalisena ydinlaitoksena, Venäjän ja Ukrainan ydinturvallisuuden huoltoon kohdistetun yhteistyön tärkeyden jopa näissä erittäin vaikeissa olosuhteissa. Tämä on välttämätöntä ydinonnettomuuksien mahdollisuuden pitämiseksi nollassa."


Samoin Rafael Mariano Grossi ilmoitti: "Ensi viikolla IAEA:n useat tehtävät Ukrainan ydinlaitoksissa alkavat. Tavoitteena ja tarkoituksena on jatkaa yhteistyötä ja vakuuttua että Ukrainan ydinteollisuuden lukuisat laitokset ovat hallinnassa. Voin ilmoittaa, että tilanne on yleisesti hallinnassa mutta on asioita, jotka vaativat selvennystä. Järjestö pyrkii tilanteen selvittämään ja arvioimaan".


Aleksey Likhachev vahvisti Venäjän osapuolen noudattaneen turvallisuusperiaatteita ja sen valmiutta tarjota Järjestölle yleispätevää tukea. Osapuolet ovat sopineet olevansa jatkuvassa yhteydessä toisiinsa.

Kaliningradissa pidettiin Venäjän ja Kansainvälisen atomienergiajärjestön IAEA:n valtuuskuntojen tapaaminen
Kaliningradissa pidettiin Venäjän ja Kansainvälisen atomienergiajärjestön IAEA:n valtuuskuntojen tapaaminen