Fi
Leningradin ydinvoimalaitoksen uudessa VVER-1200-reaktorilla varustetussa ykkösyksikössä saatiin päätökseen viimeinen, kaupallista käyttöä edeltävä laitteistotarkastus. Tarkastus vahvisti, että elokuussa 2018 yksikön nimellisteholla suoritettu 15-päiväinen loppukoestus ei aiheuttanut sen pää- ja apulaitteistojen toiminnassa mitään häiriöitä. Laitoksen pääinsinööri Aleksandr Beljajev kommentoi: ”Tarkastuksen suorittamista varten ydinreaktio reaktorissa sammutettiin ja koko yksikön toiminta jäädytettiin. Lähiaikoina yksikkö käynnistetään uudelleen ja nostetaan hiljattain toimimaan takaisin sen nimellisteholla.”

Leningradin ydinvoimalaitoksen pääjohtaja Vladimir Peregudan mukaan nyt voimalassa odotetaan viimeisiä lupa-asiakirjoja, kuten venäläisen Rostechnadzor-sääntelyviranomaisen loppupäätelmää hankkeen teknisestä vaatimustenmukaisuudesta. Kun luvat on saatu, uusi yksikkö voi viimein aloittaa kaupallisen käytön. Siitä tulee vakaa, Venäjän luoteisen osan kehitystä merkittävästi tehostava sähköntuottaja.

LAES 2 on ehtinyt tuottaa jo ennen sen kaupallisen sähköntuotannon aloittamista yli 2 terawattituntia sähköenergiaa.