Fi
Leningrad-2-ydinvoimalaitoksen VVER-1200-reaktorilla varustettu ykkösyksikkö nostettiin 12.6.2018 ensimmäistä kertaa toimimaan sen täydellä 1200 MW:n nominaaliteholla. Tämä tärkeä työvaihe saavutettiin aikataulussa yksikössä suoritettavan teollisen koekäytön aikana. Edeltävä vaihe oli reaktorin kuormitus 90 %:n teholla ja sen aikana suoritetut tarkistusmittaukset osoittivat yksikön toimivan luotettavasti ja turvallisesti.

”Yksikkö toimii nyt stabiilisti nominaaliteholla. Viimeisen kahden ja puolen kuukauden aikana käytiin läpi mittavat tarkistustyöt reaktorin kaikilla muilla eri tehotasoilla ja siirtyminen täydelle teholle sujui normaalitilassa. Nyt reaktorin, turbiini-generaattorin ja sähkönjakelujärjestelmien toiminta-arvot vastaavat niiden varsinaisia käyttöarvoja. Nominaaliteholla toimivassa reaktorissa suoritetaan yhteensä 73 mittausta, joista 10 on jo tehty ja 18 on työn alla. Osa mittauksista on samankaltaisia ennaltaehkäiseviä dynaamisia testejä, joita suoritettiin jo 75 %:n tehotasolla. Olemme varmoja, että tälläkin kertaa ne sujuvat onnistuneesti ja täysin aikataulussa”, vahvisti Leningrad-2:n pääinsinööri Aleksandr Beljajev.

Koekäytön lopussa suoritettava 15:n päivän mittainen loppukoestus antaa lopullisen varmuuden siitä, että laitteisto ja tekniset järjestelmät toimivat projektin vaatimusten mukaisesti. Tämän jälkeen yksikkö siirtyy kaupalliseen käyttöön, jonka on tarkoitus alkaa kuluvan vuoden loppuun mennessä.

Leningrad-2:n uusi ykkösyksikkö on ehtinyt 14.6 mennessä tuottaa jo yli 856 miljoonaa kilowattituntia sähköä Luoteis-Venäjän sähköverkkoon. Ydinvoimalan pääjohtaja Vladimir Peregudan esittämien ennakkoarvioiden mukaan yksikkö tulee kaupallisessa käytössä tuottamaan vuosittain yli 114 miljoonaa euroa tuloja lisäveroina Leningradin alueen budjettiin. Voimalan korotettu tuotantoteho mahdollistaa jo tällä hetkellä useiden alueella toteutettavien suurten investointihankkeiden etenemisen, sekä vahvistaa sen sijaintikaupunki Sosonovy Borin kasvua, kehitystä ja taloudellista omavaraisuutta.

Leningrad-2 on maailman toinen VVER-1200-reaktorilla varustettu ydinvoimala. Ensimmäinen on vuonna 2016 käynnistetty yksikkö Novovoronezhin ydinvoimalaitoksella Venäjällä. Samanlainen reaktori tulee myös Suomessa Pyhäjoelle rakennettavaan Hanhikivi 1 -ydinvoimalaan. Leningradin uuden yksikön käynnistystyöt aloitettiin 8.12.2017, kun reaktoriin ladattiin ensimmäinen erä ydinpolttoainetta. Reaktori käynnistettiin minimiteholle 6.2.2018 ja koko käynnistysvaihe kokeineen saatiin päätökseen 15.2.2018. Yksikön teollinen koekäyttö aloitettiin 26.3.2018, mikä on viimeinen vaihe ennen sen takuukokeita ja lopulta siirtymistä kaupalliseen käyttöön.
Leningradin ydinvoimalan uusi VVER-1200-reaktori nostettiin ensimmäistä kertaa toimimaan täydellä teholla
Leningradin ydinvoimalan uusi VVER-1200-reaktori nostettiin ensimmäistä kertaa toimimaan täydellä teholla