Fi

Riitalautakunta on antanut tuomionsa Fennovoima Oy:n päätöksestä irtisanoa Hanhikivi-1 ydinvoimalan rakennusurakka. Tuomiossa todetaan, että Rosatomin valitus on perusteltu – Hanhikivi-1:n ydinvoimalaitoksen sopimuksen irtisanominen on lainvastainen.

Riitalautakunta (Dispute Review Board, DRB) vahvisti havainnossaan, että Fennovoima Oy oli laittomasti irtisanonut Hanhikivi-1 ydinvoimalan rakentamista koskevan EPC-sopimuksen ja sen jälkeen lainvastaisesti hylännyt RAOS Project Oy:n toimittajana EPC-sopimuksen perusteella tekemät työt.

DRB totesi myös, että Fennovoiman Hanhikivi-1-ydinvoimalaitoshankkeen lainvastainen lopettaminen oli EPC-sopimuksen vastaista, mikä antaa RAOS Projectille oikeuden vaatia vahingonkorvausta Fennovoimalta. Vahingonkorvaukset ratkaistaan lisämenettelyssä.

Suomalaisten osakkeenomistajien yksipuolinen aloite irtisanoa EPC-sopimus tuli aikaan, jolloin projekti edistyi merkittävästi. Alkuvuodesta 2022 Fennovoiman edustajat ilmoittivat julkisesti, että lisensiointyöt on saavutettu ja lopullisen dokumentaation lupamateriaalit on määrä toimittaa Säteilyturvakeskukselle (STUK) rakentamislupahakemuksen arviointia varten parin seuraavan kuukauden aikana. Samaan aikaan ydinvoimalaitosalueella oli käynnissä aktiivinen valmistelutyö täysimittaisen rakentamisen aloittamiseen.

Rosatom aikoo puolustaa etujaan, kunnes sen vaatimukset on täysin täytetty.

Lisätietoa toimittajille:

Dispute Review Boardiin (DRB) viittaaminen on määrätty Fennovoiman ja RAOS Projecctin välisessä sopimuksessa. DRB:n työskentelytapa riippumattomana asiantuntijaelimenä määräytyy kansainvälisen kauppakamarin (ICC Paris) säännöissä: https://iccwbo.org/dispute-resolution-services/dispute-boards/rules/.

Rosatomin viestintäosasto.