Fi
Pietarissa pidettiin 19. - 20. huhtikuuta 2018 kolmas Hanhikivi 1 -ydinvoimalahankkeen yhteistyökumppaneille ja toimijoille suunnattu seminaari. Tapahtuman järjesti suomalainen ydinteollisuusyhdistys FinNuclear. Edelliset kaksi seminaaria järjestettiin Oulussa vuosina 2016 ja 2017.

Seminaariin osallistui yli 70 suomalaisen liike-elämän edustajaa, jotka ovat kiinnostuneet osallistumisesta Pohjois-Pohjanmaan Pyhäjoelle toteutettavaan Hanhikivi 1 -ydinvoimalahankkeeseen.Osallistujille järjestettiin tekninen kiertoajelu Hanhikivi 1:n referenssihankkeena toimivalle Leningrad 2 -ydinvoimalaitokselle Sosnovy Boriin.

Seminaarissa esitelmiä piti hanketta rakennuttava Fennovoima, laitostoimittaja RAOS Project ja pääurakoitsijana toimiva TITAN-2-konserni, sekä edustajia Venäjän kansallisesta rakennusinsinööri ja -konsulttiyhdistyksestä.

Esitelmien ja niitä seuranneen keskustelun aikana käytiin yksityiskohtaisesti läpi kysymyksiä Hanhikivi 1 -hankeen turvallisuuskulttuurista, rakennustöiden hankinta- ja kilpailutusmenetelmistä, tehokkaan yhteistyön luomisesta toimittajien ja aliurakoitsijoiden kanssa sekä suomalaisen ja venäläisen lainsäädännön soveltamisesta hankkeen toteutuksessa. Keskustelun painopisteenä oli suomalaisten yritysten osallistumismahdollisuudet ja yhteistyö liiketoiminnan kehittämisessä.

Potentiaaliset aliurakoitsijat olivat erityisen kiinnostuneita rakennustöitä koskevasta aikataulusta, hankkeen tulevista tarjouskilpailusta, niitä varten valmisteltavia asiakirjoja sekä allekirjoitettavia salassapitosopimuksia koskevista yksityiskohdista, sekä sopimuksia koskevista maksumenettelyistä.