Fi

REIN Engineering JSC on konsulttiyritys, joka on perustettu osaksi ROSATOMin kansainvälistä REIN-osastoa.

REIN Engineering JSC:n toimintaan kuuluu konsultointipalveluiden tarjoaminen infrastruktuuriin ja teollisuuslaitoksiin: ensisijaisesti nykyaikaisten ydinvoimaloiden rakennushankkeiden johtaminen; järjestelmäsuunnitteluprosessien toteuttaminen, suunnittelun ja teknisen dokumentaation tarkastus sekä laadun, muutosten, vaatimusten, aikataulun ja kustannusten varmistaminen.

REIN Engineeringin asiantuntijat auttavat liiketoimintaprosessien automatisoinnissa ja tietoympäristön luomisessa sekä tukevat tarvikkeiden ja laitteiden valmistusprosesseja. Siihen sisältyy I&C-järjestelmät sekä viestintä sidosryhmien, kuten liikekumppaneiden, säätelyviranomaisten, kansalaisjärjestöjen ja paikallisten yhteisöjen kanssa.

REIN Engineeringin toiminnassa yhdistyy vahva kansainvälinen kokemus tekniikasta, suunnittelusta ja projektien johtamisesta eri maiden vaatimusten mukaisesti. REIN Engineering tarjoaa korkealaatuisia suunnittelu- ja projektipalveluita Venäjällä ja kansainvälisillä markkinoilla.

REIN Engineeringin pääkonttori sijaitsee Pietarissa. Ensimmäiset toimistot perustettiin Moskovaan ja Trkiyen tasavaltaan. Yrityksessä työskentelee yli 200 insinööriä ja asiantuntijaa, joilla on käytännön kokemusta projektien toteuttamisesta eri maiden standardien, teknisten vaatimusten ja hyvän liiketoimintatavan mukaisesti. Yhdeksällä insinöörillä ja asiantuntijalla on tohtorin tutkinto teknisistä tieteistä.