Fi
Rosenergoatom on yhdessä Rusatom Healthcare JSC:n ja Isotope JSC:n kanssa siirtynyt isotooppiliiketoiminnan kehittämisohjelmansa käytännön vaiheeseen. Rosenergoatom on osa Rosatomin sähköenergiaosastoa.
Ohjelman tarkoituksena on lisätä yrityksen isotooppituotantomääriä ja laajentaa tuotettujen isotooppien valikoimaa lisäämällä siihen maailmalla eniten käytettyjä ja kysyttyjä isotooppeja.
Lähitulevaisuudessa yritys aikookin kasvattaa osuuttaan globaaleilla koboltti-60-markkinoilla 15 prosentista 30 prosenttiin. Koboltti-60 on isotooppi, jota käytetään infektioiden torjunnassa esimerkiksi steriloimalla lääketieteellisiä laitteita sekä desinfioimalla ruokia ja juomavettä.
Kobolttivaimentimien säteilytyksen jälkeen Kurskin ydinvoimalaitos yksin täyttää noin viidesosan maailman koboltti-60-isotoopin vuotuisesta kysynnästä, ja pelkästään Smolenskin kolmannesta ydinvoimalaitosyksiköstä uutetun koboltti-60:n määrä riittää steriloimaan 400 000 tonnia lääketieteellisiä laitteita, 700 000 tonnia mausteita, 2 miljoonaa tonnia lihaa, yli miljoona tonnia viljaa tai 50 miljoonaa tonnia vihanneksia.
Rosenergoatom suunnittelee myös aloittavansa suosittujen lääketieteellisten isotooppien, kuten molybdeeni-99, jodi-131, jodi-125, samarium-153, lutetium-177 ja muiden syövän hoidossa ja diagnosoinnissa käytettävien isotooppien tuottamisen.
Ohjelman perusskenaario ennustaa vuosittaisen liikevaihdon kasvua sekä Rosenergoatomin isotooppiportfolion huomattavaa laajentumista vuoteen 2030 mennessä.