Fi

Rosatomin toimitusjohtaja Aleksei Likhachev allekirjoitti Kurchatov-instituutissa vieraillessaan Sopimuksen ydintutkimuslaitoksissa tulevaisuudessa työskentelevien ulkomaalaisten opiskelijoiden englanninkielisen opetuksen aloittamisesta.


Sopimus allekirjoitettiin Rosatomin, Pietarin ydinfysiikan instituutti PIJAF:n ja Pietarin valtionyliopiston välillä. Asiakirja on luonteeltaan ainutlaatuinen, sillä Rosatom ei ole aikaisemmin tarjonnut englanninkielistä opetusta ulkomaisille opiskelijoille omien ammattikoulutusohjelmiensa pohjalta.


Ydinfysiikan opettaminen englanniksi lyhentää koulutusohjelmien kestoa merkittävästi ja helpottaa vaikean opetusmateriaalin ymmärtämistä ja sisäistämistä. Ulkomaisten opiskelijoiden ei enää tarvitse omata korkeaa venäjän kielitaitoa. Tämä tekee koulutuksesta helpommin lähestyttävää ja auttaa houkuttelemaan ulkomailta enemmän ydinvoiman kehityksestä kiinnostuneita opiskelijoita. Tämän lisäksi englanninkielisten koulutusohjelmien käyttöönotto vahvistaa Venäjän ydinalan kilpailukykyä ydinfysiikan koulutuspalveluiden globaaleilla markkinoilla.