Fi
Kuudennen Venäjän ja Saudi-Arabian valtioiden välistä yhteistyötä kaupan, talouden, tieteen ja teknologian alalla käsittelevän valiokunnan aikana Venäjän energiaministeri Alexander Novak vahvisti Venäjän suunnitelmat syventää kumppanuuttaan Saudi-Arabian kanssa myös ydinteknologian rauhanomaisessa käytössä. Saudi-Arabian Riyadhiin avataan Rusatom Overseas -yhtiön toimipiste.

JSC Rusatom Overseas kuuluu valtionyhtiö Rosatomiin ja se vastaa suuren ja pienen kapasiteetin ydinvoimaloiden myynninedistämisestä ja ydinvoiman osaamiskeskusten rakentamisesta kansainvälisillä markkinoilla.

“Tämä on merkittävä askel Venäjän ja Saudi-Arabian yhteistyössä ydinenergian saralla. Rosatomin läsnäolo kuningaskunnassa takaa mahdollisuudet tehokkaaseen vuorovaikutukseen valtion laitosten ja yksityisten yritysten kanssa matkalla kohti Saudi-Arabian ensimmäistä ydinvoimalaprojektia”, kuvailee ministeri Novak.

”Teemme töitä saudiosapuolten kanssa laajalla rintamalla, ei ainoastaan osallistumalla kilpailuun ison ydinvoimalan rakennusprojektista, vaan myös monilla muilla lupaavilla alueilla. Keskustelemme yhteistyöstä pienten ja keskisuurten reaktoreiden rakentamisessa, polttoaineketjusta, koulutuksesta ja ydininfrastruktuurin kehittämisestä.  Kiinnitämme erityishuomiota työskentelyyn saudiarabialaisen teollisuuden sekä tiede- ja koulutusinstituutioiden kanssa. Venäläisosapuolet näkevät näiden alojen kytkemisessä Saudi-Arabian ydinenergiaohjelmaan suuren potentiaalin”, lisäsi Evgeny Pakermanov, Rusatom Overseasin pääjohtaja.

Lisätietoa:

Rosatom on lokakuusta 2017 alkaen osallistunut aktiivisesti Saudi-Arabian ensimmäistä ydinvoimalaa koskevaan kilpailuasetelmaan. Joulukuussa 2017 Rosatom ja Kuningas Abdullahin ydin- ja uusiutuvan energian kaupunki (K.A.CARE) sopivat tiekartasta ydinenergian rauhanomaisen käytön edistämiseksi. Se sisältää askelmerkit aiemmin sovitun yhteistyöohjelman toteuttamiseksi.