Fi
Rosatom on viimeistelemässä sopimusta vähemmistöosakkuuden ostamisesta Sergey Shishkarevin omistamasta Delo Groupista.

”Delo Group jatkaa yhdessä Rosatomin kanssa logistiikkatoimintojen kehittämistä perustuen molempien yhtiöiden osaamiseen myös multimodaalisissa ja transit-kuljetuksissa”, totesi Delo Groupin pääjohtaja Sergey Shishkarev.

Rosatom on asettanut itselleen kunnianhimoisen haasteen kehittää uutta logistiikkatoimintoa ja Delo Groupin kanssa yhteistä alustaa maailmanlaajuiseen multimodaaliseen ja transit-liiketoimintaan Aasia-Eurooppa-Aasia-akselilla Koillisväylää pitkin.

Rosatom operoi Koillisväylää ja omistaa maailman ainoan ydinkäyttöisten jäänmurtajien laivaston. Maantieteelliset olosuhteet, olemassa oleva tietotaito sekä Delo Groupin  logistiikkainfra ovat avaimia Rosatomin kohtaamien haasteiden ratkaisemiseen.

Delo Groupin omistuksessa on kuusi satamaa Baltian alueella, yksi Asovanmeren ja Mustanmeren satama ja yksi satama Kaukoidän jokialueilla, jotka ovat ulkomaankaupan kannalta keskeisiä alueita. Uusi kansainvälinen konttiliikennepalvelu Aasiasta Eurooppaan lanseerattiin yhdessä Maerskin kanssa Global Ports Groupin terminaalien kautta, jonka osaomistajana Delo Group on.

Uusi arktinen konttireitti toteutetaan yhdessä Rosatomin ja Delo Groupin logistiikkatoimintoja hyödyntämällä. Rosatom ei ainoastaan aio avata ympärivuotista merireittiä Koillisväylälle, vaan myös merkittävästi parantaa logistiikkaa Euraasiassa ja Suezin kanavan avulla tarjota houkuttelevan mahdollisuuden tavaroiden tuonnille Aasiasta Eurooppaan. Yhteisprojektissa kiinnitetään erityishuomiota ympäristövaikutuksiin ja niitä koskeviin kansainvälisiin vaatimuksiin.

Rosatomin viestintäosasto