Fi
Venäjän valtion ydinvoimayhtiö Rosatom ja ranskalainen EDF allekirjoittivat tutkimus- ja suunnittelutoimintaa koskevan sopimuksen World Nuclear Exhibition –messuissa Pariisissa. Allekirjoittajina toimivat Rosatomin toimitusjohtaja Alexey Likhachev ja EDF-konsernin presidentti ja toimitusjohtaja Jean-Bernard Lévy.

Sopimuksen päätavoitteena on Venäjän ja Ranskan yhteistyön laajentaminen ydintieteen ja –teknologian tutkimuksessa. Osapuolet sopivat mm. yhteistyöstä  innovatiivisten tuotteiden ja ratkaisujen kehittämiseksi, jotka parantaisivat ydinvoimalaitosten kilpailukykyä ja turvallisuutta sekä ydinvoiman asemaa kansainvälisillä markkinoilla.
Yhteistyötä tullaan kehittämään materiaalia lisäävässä valmistuksessa, energian varastoinnissa, mallinnuksessa ja nopeiden reaktorien kehittämisessä.

”Olemme pitkään tehneet onnistuneesti tutkimusyhteistyötä Ranskan kanssa. Tämä sopimus on merkittävä maidemme tieteellisen ja teknologisen kehityksen kannalta. Kansainvälinen ydinvoima-ala tulee hyötymään siitä suuresti”, sanoi Likhachev.  
 Rosatom ja EDF allekirjoittivat tutkimus- ja suunnittelutoimintaa koskevan sopimuksen
Rosatom ja EDF allekirjoittivat tutkimus- ja suunnittelutoimintaa koskevan sopimuksen