Fi
Rosatom ja keskiafrikkalaisen Ruandan tasavallan infrastruktuurista vastaava ministeriö ovat 28.2.2019 allekirjoittaneet kaksi muistiota keskinäisestä yhteistyöstä. Toinen muistioista liittyy ydinenergia-alan koulutuksen kehittämiseen ja toinen ydinvoimaa koskevan myönteisen ilmapiirin vahvistamiseen Ruandassa.

Muistiot allekirjoittivat venäläisen valtionyhtiö Rosatomin kansainvälisistä suhteista vastaava apulaispääjohtaja Nikolay Spassky ja Ruandan tasavallan puolesta ministeri Claver Gatete.

Ydinenergia-alan yleisen hyväksyttävyyden ja ruandalaisten osaamisen lisääminen ovat olennaisia tekijöitä Ruandan kehittäessä ydinenergian rauhanomaista käyttöä.

Osapuolet aloittavat yhteisiä koulutus- ja valmennusprojekteja ydinvoimateollisuuden ja muiden teollisuudenalojen tarpeisiin sekä mm. opiskelijavaihdon.

Ydinenergia-alaa koskevaa myönteistä yleistä mielipidettä osapuolet edistävät järjestämällä medialle ja yleisölle mahdollisuuksia saada tietoa ydinteknologian käyttötarkoituksista sekä lisäämällä vuorovaikutusta toimittajien, asiantuntijoiden, opettajien ja opiskelijoiden välillä mm. järjestämällä tapahtumia.

Ruanda ja valtionyhtiö Rosatom sopivat 5.12.2018 ydinenergian rauhanomaista käyttöä koskevasta hallitustenvälisestä yhteistyöstä.
Rosatom ja Ruanda sopivat ydinenergiayhteistyöstä
Rosatom ja Ruanda sopivat ydinenergiayhteistyöstä