Fi
Rosatom ja Slovakia allekirjoittivat ydinenergia-alan rauhanomaista käyttöä koskevan yhteistyösopimuksen Slovakian pääministerin Peter Pellegrinin ollessa Moskovassa Venäjän pääministerin Dimitri Medvedevin vieraana 5.6.2019. Sopimuksen allekirjoittivat Rosatomin pääjohtaja Alexey Likhachev ja Slovakian talousministeri Peter Žiga.

Osapuolet haluavat syventää yhteistyötään ydinenergiahankkeissa. Sopimuksessa mainitaan slovakialaisten ydinvoimaloiden huolto ja modernisointi, vakaat ja turvalliset ydinpolttoainetoimitukset Venäjältä, ydinvoimaloiden rakennus- ja käytöstäpoistoprojektit sekä Rosatomin hankinnat slovakialaisilta yrityksiltä. Lisäksi osapuolet sopivat ydinteollisuuden valmennusprojekteista sekä osaamisen ja parhaiden käytäntöjen jakamisesta. Yhteistyöprojekteja koordinoimaan osapuolet perustavat yhteisen komitean.

”Ydinvoima on tuottanut ison osan Slovakian energiantarpeesta puolen vuosisadan ajan. Yli 55 % maan energiasta tuotetaan VVER-reaktoreilla. Tällä sopimuksella vahvistamme keskinäistä suhdettamme, osallistumme yhdessä projekteihin kolmansissa maissa ja lisäämme osaamisen ja kokemustemme keskinäistä vaihtoa. Tähänastisen yhteistyömme aikana on jo kasvanut enemmän kuin yhden sukupolven mittainen ammatillinen perintö, joka takaa Slovakian energiavarmuuden tuleviksi vuosiksi”, luonnehtii Rosatomin pääjohtaja Likhachev.

“Ydinvoimaloissa tuotettu sähkö on keskeinen tekijä Slovakian energiavarmuudelle ja taloudelle. Samalla on hyvä muistaa, että ydinvoima ei tuota hiilidioksidipäästöjä, eikä se tarvitse fossiilista energiaa ja toimii näin aktiivisesti ilmaston lämpenemistä vastaan. Slovakia on tuottanut ydinvoimaa turvallisesti jo vuosikymmeniä ja haluaa rakentaa saamiensa oppien päälle”, kuvaili talousministeri Žiga.

Lisätietoja:

1940 megawatin ydinvoimakapasiteetti on Slovakian energiajärjestelmän perusta. Bohunicen kahdessa yksikössä (valmistunut 1984–1985) ja Mochovcen kahdessa yksikössä (1998–1999) tuotetaan vuosittain n. 15 miljardia kilowattituntia sähköä, joka vastaa n. 55 prosenttia maan energiantuotannosta. Ydinvoiman osuus maan energiataseessa on Slovakiassa maailman suurimpia.