Fi
Venäjän valtiollinen ydinvoimakonserni Rosatom julkaisi vuosiraportin vuoden 2017 tuloksista.

Raportin mukaan Rosatomin avainluvut jatkavat tasaista kasvuaan. Yhtiön liikevaihto kasvoi IFRS-standardien  mukaan 10,2 %:lla 967,4 miljardiin ruplaan. Ulkomaisten hankkeiden liikevaihto oli 6,1 miljardia USA:n dollaria (9,4 % kasvu vuodesta 2016).
Rosatom jatkoi vuonna 2017 toimintansa laajentamista ulkomailla. Vuoden aikana solmittiin 11 hallitustenvälistä sopimusta ja 16 suurta liikesopimusta. Ulkomaisten hankkeiden tilauskanta seuraavaksi 10:ksi vuodeksi kattoi yhteensä 133,5 USA:n dollaria. Vuoden avaintapahtumana oli Venäjän ja Intian välinen sopimus intialaisen Koodankulamin ydinvoimalan 5. ja 6. yksiköiden rakentamisesta, sekä neliyksikköisen El Dabaan ydinvoimalan sopimuspaketin tuleminen voimaan Egyptissä.

Vuoden aikana jatkettiin aktiivisesti aiemmin solmittujen ulkomaanhankkeiden toteuttamista. Kiinan Tianwanin ydinvoimalassa käynnistettiin laitoksen uusi kolmosyksikkö, peruskivi valettiin Intian Koodankulamin ydinvoimalan 3. ja 4. yksiköissä sekä Bagladeshin Rooppurin ydinvoimalan ykkösyksikössä. Iranissa käynnistyi Bushehrin ydinvoimalan toisen laitosvaiheen rakennustyöt ja Turkin Akkuyun ydinvoimalassa pidettiin juhlaseremonia alustavien rakennustöiden alkamisen kunniaksi.
Venäjällä ydinvoimalat tuottivat yhteensä 202,9 miljardia kilowattituntia sähköä, joka kattoi 18,9 % koko maan sähköntuotannosta. Uuden tuotantokapasiteetin käyttöönottoa jatkettiin kytkemällä Leningradin ydinvoimalan uusi ykkösyksikkö ja Rostovin ydinvoimalan nelosyksikkö sähköverkkoon. Kaupalliseen käyttöön siirtyi Novovoronezh 2:n ykkösyksikkö.

Kaikki ydinvoimalaitokset toimivat edellisten vuosien tapaan vakaasti ja turvallisesti, eikä niiden käytössä tapahtunut mitään henkilökuntaa, väestöä tai ympäristö vaarantavia poikkeuksia.

Rosatom kehitti ja toi markkinoille vuoden 2017 aikana uusia tuotteita. Yhtiön Venäjällä vuoteen 2022 mennessä rakennettava tuulivoimakapasiteetti kasvoi 970 MW:iin (43 % koko Venäjän tällä hetkellä ennakoiduista tuulivoimamarkkinoista). Rosatom rakentaa tuuliturbiineja Krasnodarin ja Stavropolin aluepiireille, Adygeian tasavaltaan ja Rostovan alueelle.

Uusien tuotteiden osalta erityistä huomiota kiinnitetään ihmisten elämänlaadun parantamiseen. Yksi näistä suuntauksista on isotooppilääketiede, jossa Rosatom vuonna 2017 aloitti yhteistyön Tseljabinskin alueen lääketieteellisten laitosten kanssa. Venäjän koulutus- ja tiedeministeriöiden rahoituksen avulla kehitetään lineaariseen elektronikiihdyttimeen pohjautuvaa venäläistä sädeterapiaa. Yhtiö voitti myös kansainvälisen kilpailutuksen, jossa Thaimaahan toimitetaan radiokemiallinen syklotronilaitteisto radiofarmaseuttisten valmisteiden tuottamista varten.

Rosatom valittiin vuonna 2017 yhdeksi Venäjän digitaalitalousohjelman kehityskeskuksista. Ohjelma pyrkii koko alan digitaaliseen muodonmuutokseen ja siinä toteutettavien hankkeiden avulla korkean vaikeustason teknisiä hankkeita aletaan hallinnoimaan supertietokoneilla.

Rosatom saavutti vuosiraportin 2017 mukaan merkittäviä tuloksia sen toiminnan kaikissa pääsuuntauksissa. Yhtiön pääjohtaja Aleksei Likhachev kommentoi: ”Saavutetut tulokset demonstroivat panostamme ihmisten elintason parantamisessa ja ympäristönsuojelussa. Tarjoamme koko maailmalle ydinvoiman mahdollistamaa puhdasta, turvallista ja edullista energiaa. Vuoden 2018 prioriteeteista puhuen haluaisin korostaa monisuuntaisen yhteistyön ja kumppanussuhteiden tärkeyttä. Olemme avoimia rakentavalle yhteistyölle sekä kansallisella että globaalilla tasolla, aina eri hallitusten, yritysten, kansainvälisten järjestöjen, yhteiskuntapiirien ja muiden siitä kiinnostuneiden osapuolten kanssa. Olen varma, että pystymme saavuttamaan merkittäviä tuloksia yhdistämällä voimamme ja pätevyytemme, ja näin edistämään koko planeetan kestävää kehitystä”.

Koko raporttiin voi tutustua Rosatomin virallisilla kotisivuilla.
Lisätietoa:
Rosatomin vuosiraportti on laadittu kansainvälisten International Framework, Global Reporting Initiative (GRI SRS) ja AccountAbility -raportointistandardien mukaisesti, sekä tiiviissä yhteistyössä niistä vastaavien tahojen kanssa. Raportista ja sen ensisijaisista aiheista pidettiin kaksi julkista dialogia.

Venäjän valtiollinen ydinenergiakonserni Rosatom on yksi ydinteknologia-alan globaaleja johtajia. Konserni yhdistää ydinenergiaa tuottavia, ydinvoimaloita suunnittelevia ja rakentavia, sekä energiakoneteollisuuden yhtiöitä. Se kuuluu venäläisen RBK-mediaryhmittymän tietojen mukaan Venäjän 15:n suuryrityksen kärkijoukkoon (12. sija vuonna 2017). Rosatom on Venäjän suurin energiantuotantoyhtiö, joka tuotti vuoden 2017 tulosten mukaan 202,9 miljardia kilowattituntia sähköä kattaen 18,9 % koko maan sähköntuotannosta. Konsernilla on sen vientitilauskannan osalta kansainvälinen johtoasema (35 voimalayksikköä 11:ssä eri maassa), maailman toiseksi suurimmat uraanivarannot ja kolmanneksi suurin tuotanto uraaninlouhinnasta. Konsernin osuus koko maailman uraaninrikastuspalveluista on 36 % ja ydinpolttoaineesta 17 %. Rosatom valmistaa lisäksi laitteistoa ja isotooppituotteita ydinlääketiedettä varten, suorittaa tieteellistä tutkimustyötä, sekä kehittää innovaatiotuotteita ydinsektorilla ja sen ulkopuolella. Rosatomin strategia perustuu puhtaan energian kehittämiseen, johon kuuluu ydinvoiman lisäksi myös tuulivoima. Rosatom-konserniin kuuluu yhteensä yli 300 yritystä ja organisaatiota, joiden joukossa on mm. maailman ainoa ydinkäyttöisten jäänmurtajien laivasto. Rosatom toteuttaa valtiollisena ydinvoimayhtiönä Venäjän valtion yhtenäistä ydinvoimapolitiikkaa, sekä maan ulkomaanhankkeita ydinenergian rauhanomaisessa käytössä.

Julkisten vuosiraporttien lisäksi Rosatom julkaisee myös vakituisia ympäristöraportteja, joihin voi tutustua konsernin kotisivuilla (http://www.rosatom.ru/social-respons/environmental-management/).