Fi
Rosatomin polttoaineyhtiö TVEL on saanut valmiiksi uuden muunnelman VVER-440-reaktorin polttoaineeksi Loviisan ydinvoimalaan. Uusi, enemmän uraania sisältävä muunnelma, lisäisi polttoaineenkäytön ja koko voimalaitoksen tehokkuutta.
Uraanimassan kasvattaminen polttoainesauvassa mahdollistaisi uraanin rikastusasteen alentamisen ilman, että reaktorin lämmöntuotanto pienenisi. Alempi rikastusaste pienentää ydinpolttoaineen hankintaketjun kustannuksia ja helpottaa säteilytetyn polttoaineen käsittelyä.
“Käyttämällä uusia polttoainenippuja, joissa on uraanin lisäkapasiteettia, olemme aikaansaaneet kaksi yksilöllisiin tarpeisiin vastaavaa ratkaisua VVER-440-reaktorin polttoainekiertoon asiakkaillemme Unkarissa ja Suomessa. Paksin ydinvoimala Unkarissa lisää taloudellista tehokkuuttaan vähentämällä reaktorin ytimeen ladattavien polttoainenippujen määrää, Loviisan ydinvoimalassa päädyttiin pitämään polttoainenippujen määrä samana vähentäen uraanin rikastusastetta. Molemmissa tapauksissa projektimme lisäisivät ydinvoimalaitosten toiminnan tehokkuutta Suomessa ja Unkarissa”, kommentoi Alexander Ugryumov, TVEL JSC:n tutkimus-, kehitys- ja laatujohtaja.
Uuden polttoaineen kehitysprojektin on mahdollistanut monen venäläisen ydinalan yhtiön kontribuutio. Mukana ovat olleet mm. OKB Gidropress (Rosatomin koneenrakennusdivisioona Atomenergomashin osa), Bochvar Institute (TVEL-polttoaineyhtiön materiaalintutkimuslaitos), Elemashin koneenrakennuslaitos ja kansallinen tutkimuskeskus Kurchatov-instituutti. Uusi polttoaine on läpäissyt joukon hydraulisia, kestävyys- ja värinätestejä OKB Gidropressin tutkimus ja testauslaitoksella.
Loviisan ydinvoimalassa, jonka kokonaiskapasiteetti on 1014 MWe, on kaksi VVER-440-voimalayksikköä, jotka otettiin käyttöön vuosina 1977–1980. Vuonna 2020 voimala tuotti 7,8 miljardia kilowattituntia sähköä, yli 10 % Suomen sähköntuotannosta. Loviisan ydinvoimalan kapasiteetin käyttöaste on 87,7 %, joka tekee siitä yhden maailman tehokkaimmista kevytvesireaktoreista. Laitos sijaitsee Hästholmenin saarella Suomen etelärannikolla, 15 kilometrin päässä rannikkokaupunki Loviisasta.