Fi

Ensimmäinen erä uraani-plutonium REMIX -polttoainetta VVER-1000-reaktoria varten on valmistettu ja hyväksytty Siperian kemiankombinaatiossa Severskissä, Tomskin alueella (TVEL Fuel Company, Rosatomin polttoaineyhtiö).


Jokainen standardin TVS-2M-mallin kuudesta polttoainenipusta koostuu kokonaan REMIX-polttoainesauvoista, joissa on perinteisen rikastetun uraanidioksidin sijaan uraani-plutoniumpellettejä (yksi standardi VVER-1000 polttoainenippu sisältää 312 sauvaa). Polttoainepelletit oli valmistettu kaivos- ja kemiankombinaatiossa, Rosatomin laitoksessa Zheleznogorskissa, Krasnojarskin alueella.


Valmistetun REMIX-polttoaine-erän on läpäistävä kokonainen toimintajakso yhdessä Venäjän VVER-1000-reaktoreista Aiemmin, vuonna 2021, kolme polttoainenippua, joissa kussakin oli kuusi REMIX-polttoainesauvaa, läpäisivät Balakovon ydinvoimalaitoksen toimintajakson.


Tällainen lähestymistapa noudattaa täysin yhdenmukaisen innovatiivisen ydinpolttoaineen kehittämisen ja käyttöönoton maailmanlaajuista käytäntöä. Aluksi reaktorisydämelle ladataan useita nippuja, joista jokaisessa on muutama sauva, jossa on standardien joukossa uutta polttoainetta (ns. Lead Test Rods eli LTR-ohjelma). Seuraavassa vaiheessa ladataan useita kasetteja, jotka koostuvat kokonaan uudentyyppisistä tangoista (Lead Test Assemblies eli LTA-ohjelma).


”Balakovon ydinvoimalaitoksen LTR-ohjelma saatiin onnistuneesti päätökseen vuonna 2021, ja säteilytettyjen polttoaine-elementtien reaktorin jälkeiset tutkimukset ovat edessäpäin. Sillä välin kuuden lyijytestikokoonpanon koko sykli antaa meille lisätietoja REMIX-polttoaineen käyttäytymisestä ytimessä ja sen vaikutuksesta reaktorifysiikassa. Näin saisimme tarvittavat tiedot ytimen täyden tankkauksen lisensoimiseksi REMIX-kokoonpanoilla sekä viitekokemuksen tällaisen polttoaineen kaupallistamisesta ja käyttöönotosta", twiittasi TVEL Fuel Companyn tutkimuksesta, kehityksestä ja laadusta vastaava varatoimitusjohtaja Alexander Ugryumov.


REMIX- polttoaine on venäläinen innovaatio, jota käytetään lämpövalovesireaktoreissa, jotka vastaavasti muodostavat nykyaikaisen ydinvoimateollisuuden perustan. Sen polttoainematriisi on valmistettu käytetystä ydinpolttoaineesta uutetusta jälleenkäsittelyuraanin ja plutoniumin seoksesta. Remix-polttoaine on erillään nopeiden reaktoreiden uraani-plutoniumpolttoaineista (kuten MNUP- ja MOX-polttoaineista). Sen neutronispektri ei vaihtele tavallisesta LWR-polttoaineesta rikastetulla uraanilla, joten polttoainekokoonpanojen käyttäytyminen reaktorin ytimessä ja säteilytyksestä johtuvasta uraanista kasvatetun plutoniumin määrä ovat yleensä samanlaisia. Ydinvoimatoimitaa harjoittavijen osalta tämä tarkoittaa sitä, että REMIX-polttoainetta voidaan ottaa käyttöön ilman muutoksia reaktorin suunnittelussa tai ylimääräisiä turvatoimenpiteitä.
Tällaisen polttoaineen käyttöönotto mahdollistaisi ydinvoimaloiden raaka-aineiden eksponentiaalisen lisäämisen ydinpolttoainekierron sulkemisen vuoksi ja myös käytetyn ydinpolttoaineen kierrättämisen varastoinnin sijaan.Rosatomin polttoaineyhtiö TVEL (Valtionyhtiö Rosatomin polttoaineosasto) sisältää ydinpolttoaineen valmistukseen, uraanin muuntamiseen ja rikastamiseen, kaasusentrifuugien tuotantoon sekä tutkimus- ja suunnitteluorganisaatioihin kuuluvat yritykset.
Tänä vuonna yhtiö juhlii 25-vuotista taivaltaan. Vuonna 1996 perustettu yritys on nykyään yksi maailman ydinvoimateollisuuden suurimmista polttoaineen toimittajista, ja se vahvistaa edelleen asemaansa toteuttamalla uusia tuotantohankkeita. TVEL:n koko historian aikana asiakkaat eivät ole valittaneet tuotteiden laadusta. Koska TVEL on venäjän ydinvoimaloiden ainoa ydinpolttoaineen toimittaja, se toimittaa polttoainetta yhteensä 75 voimareaktorille 15 maassa, tutkimusreaktoreille yhdeksässä maailman maassa sekä Venäjän ydinlaivaston kuljetusreaktoreille. Joka kuudes voimareaktori maailmassa saa voimansa TVEL-polttoaineesta.
Rosatomin polttoainedivisioona on maailman suurin rikastetun uraanin tuottaja sekä vakaiden isotooppien globaalien markkinoiden johtaja. Polttoainejaosto kehittää aktiivisesti uusia yrityksiä kemian, metallurgian, energianvarastointiteknologioiden, 3D-tulostuksen, digitaalisten tuotteiden sekä ydinlaitosten käytöstäpoiston alalla. Rosatomin lisäaineteknologioiden ja tehonvarastointijärjestelmien teollisuusintegraattorit on luotu polttoaineyhtiö TVEL-piiriin. http://www.tvel.ru