Fi
Lontoossa 5. - 7. syyskuuta järjestettyyn maailman ydinenergiajärjestö WNA:n 43. symposiumiin.
Rosatomin varapääjohtaja,  yhtiön kansainvälisen liiketoimintaosaston johtaja sekä WNA:n johtokunnan puheenjohtaja Kirill Komarov käynnisti symposiumin avauspuheella:

”Maailman ydinenergiajärjestöllä on ainutlaatuista kokemusta tulevaisuuden kestävään energiantuotantoon tähtäävien progressiivisten ideoiden toteuttamisessa. Kykenemme yhdessä parantamaan koko maailman elämänlaatua ja hyvinvointia. Egypti ja Bangladesh ovat myös äskettäin liittyneen WNA:han ja tämä kertoo järjestön kasvavasta globaalista vaikutusvallasta. Voimme vakuuttuneesti sanoa, että Harmonia-ohjelman tavoite, 1000 GW:n ydinkapasiteetti vuoteen 2050 mennessä, tullaan saavuttamaan”.

Rosatom toimi avainkumppanina symposiumin yhteydessä perinteisesti järjestettävässä alakohtaisessa näyttelyssä. Yhtiö esitteli venäläisen ydintekniikan uusimpia saavutuksia, kuten maailman ainutta SMR-periaatteella toimivaa kelluvaa Akademik Lomonosov -ydinvoimalaa.
Symposiumin pääohjelmaan osallistui myös Rusatom Overseas -yhtiön johtaja Evgeni Pakermanov kertoen kansainvälisen yhteistyön roolista ydinenergia-alan kehityksessä. Hän painotti, että ydinenergian onnistunut soveltaminen edellyttää yhteistyön tiivistämistä kaikkien alan kansainvälisten toimijoiden välillä.

Lisäksi tapahtumassa nostettiin esille viime vuoden syyskuussa järjestetyn symposiumin jälkeiset saavutukset ydinalla: sähköverkkoon kytkettiin yhteensä 8 uutta ydinvoimalaa - 2 Venäjällä ja 6 Kiinassa. Peruskivi puolestaan muurattiin 5 uuteen voimalaan Venäjällä, Intiassa, Turkissa ja Bangladeshissa. Symposiumin viimeinen päivä pidettiin symbolisesti samaan aikaan, kun Venäjä ja Uzbekistan allekirjoittivat uuden ydinvoimalan rakentamista koskevan yhteistyösopimuksen. Näin kansainvälisen ydinvoiman edustajat toivottivat tervetulleeksi joukkonsa vielä yhden maan: Uzbekistanin tasavallan.

Maailman ydinenergiajärjestö WNA perustettiin vuonna 2001 Lontoossa ja siihen kuuluu tällä hetkellä yhteensä 170 yhtiötä 38:sta eri maasta (mm. Ranska, Indonesia, Tsekki, Suomi, Japani, Korea ja USA). Järjestöön edustajiin kuuluu ydinteollisuuden polttoainekiertoa koskevien tuotteiden ja palveluiden tuottajia ja käyttäjiä, sekä insinööri- ja kuljetuspalveluita sekä reaktorien rakentamista harjoittavia yhtiöitä. Järjestön johtokunta vastaa sen strategisten tavoitteiden määrittelystä, sekä kehittää Harmonia-ohjelmaa, jossa ydinenergian osuus globaalissa energiantuotannossa pyritään nostamaan 25 %:iin vuoteen 2050 mennessä.