Fi
Kansainvälisellä ATOMEXPO 2017 -foorumilla tehtiin 20. kesäkuuta yhteisymmärryspöytäkirja, jonka allekirjoittivat venäläisen TENEX Oy:n (tunnetaan myös nimellä Techsnabexport) toimitusjohtaja Ljubov Zalimskaja, A-Insinöörit Oy:n (Saanio and Riekkola Oy:n emoyhtiö) toimitusjohtaja Jyrki Keinänen ja Teknologian tutkimuskeskus VTT:n asiakas- ja liiketoiminnan kehitysjohtaja Mika Toikka.

Asiakirjassa kaavaillaan kilpailukykyistä tarjousta radioaktiivisen jätteen loppusijoitukseen tarkoitetusta rakentamisesta potentiaalisia tilaajia varten. Toisena merkittävänä yhteistyömuotona TENEXin ja suomalaisten kanssa on käytetyn ydinpolttoaineen käsittely polttoainekierron loppupäässä, johon sisältyy väliaikaisten polttoainesäiliöiden suunnittelu ja rakentaminen, jälleenkäsiteltyjen polttoainetuotteiden konttikuljetus ja säilytys.
J.M. Zalimskaja kommentoi asiakirjaa: ”Suomalaisten kollegoiden kanssa allekirjoitettu yhteisymmärryspöytäkirja on merkittävä asia. Sen onnistunut täytäntöönpano vauhdittaa kumppanuussuhteiden jatkokehitystä yhtiöiden osalta keskeisillä aloilla”.


Taustatietoa:
Saanio & Riekkola Oy on vuonna 1962 perustettu suomalainen yhtiö, joka on erikoistunut maanalaiseen rakentamiseen, ilmanvaihtojärjestelmiin sekä ydinjätteen loppusijoitukseen tarkoitetun tekniikan kehittämiseen. Yhtiön referensseihin kuuluu mm. maanalainen tutkimuslaboratorio ONKALO, sekä Olkiluodon ydinvoimalaitoksella sijaitsevat maanalaiset ydinjätesäiliöt ja käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituskohde. Saanio & Riekkola on osa A-Insinöörit Oy:ta, joka on yhdyskuntatekniikan rakennuttamiseen ja suunnitteluun erikoistunut yhtiö.
Teknologian tutkimuskeskus VTT on Pohjois-Euroopan johtava tutkimuskeskus, joka luotiin vuonna 1943 Suomen työ- ja elinkeinoministeriön alustamana. VTT osallistuu suomalaisten ydinjätteen loppusijoituskeskusten luomiseen ja on mukana varmistamassa alan tutkimus- ja kehitystyön säteily- ja bioturvallisuuden.