Fi
Murmansk, 22. heinäkuuta, 2020 – Rosatomin organisaatiot viimeistelevät käytetyn ydinpolttoaineen poistoa Lepsen kelluvalta tukikohdalta JSC Zvyozdochkalla Nerpan telakalla.
Viimeinen kuudesta käytetystä polttoaine-erästä lastattiin TUK-18-pakkauskontteihin ja ne kuljetettiin Serebryanka-huoltoaluksella FSUE Atomflotin säilytyspaikkaan. Toukokuussa 2019
aloitetun työn tuloksena huoltoaluksesta on lastattu 620 käytettyä polttoaine-erää käyttäen tähän tarkoitukseen suunniteltua teknologiaa ja ainutlaatuisia laitteita.
«Lyhyessä ajassa ja vaikeissa säteilyolosuhteissa Rosatomflotin spesialistit suoriutuivat erinomaisesti heikkotasoisten polttoaine-elementtien purkamisesta”, kertoo Mustafa Kashka,
FSUE Atomflotin pääjohtaja. «Henkilökunnan säteilyaltistuksen taso ei ylittänyt suositustasoa ja keskimääräisiä vuotuisia arvoja. Olemme ottaneet tärkeän askeleen vahvistaaksemme
ympäristöturvallisuutta Barentsin Euro-Arktisella alueella».
«Lepsen purkaminen on kansainvälisesti merkittävä ympäristöhanke», kertoo Alexander Zhelnin, NFC Logistiikkakeskusten johtaja. «Viimeisen käytetyn ydinpolttoaine-erän purkaminen merkitsi
hankkeen saattamista onnistuneesti päätökseen kansainvälisellä teknisellä avustuksella. Loput 19 käytettyä polttoaine-erää, jotka sijaitsevat tällä hetkellä kasuuneissa on tarkoitus purkaa vuonna
2021 liittovaltion rahoituksen avulla.».
Lepsessä olevasta käytetystä ydinvoimapolttoaineesta on purettu jo 97 % ja 24 konttia käytettyä polttoainetta on lähetetty prosessoitavaksi Majakin ydinlaitokseen.
Viime vuodesta alkaen saavutettiin käytetyn ydinpolttoaineen poiston maksimivauhti Andreevan lahden varastoista, Gremikhan alueelta ja Lepsen kelluvalta tukikohdalta. Siirretyn käytetyn
ydinpolttoaineen radioaktiivisuus on noin puoli miljoonaa curieta. Sen ansiosta Venäjän luoteisosaan aikaansaadaan vyöhyke, jolla ei ole vaarallisia ydinjätteitä. Se on erityisen tärkeää
ympäristölle, toteaa Rosatomin radioaktiiviseen jätteeseen, käytettyyn ydinpolttoaineeseen ja ydinvoiman hävittämiseen liittyvistä toimista vastaava johtaja Oleg Kryukov.