Fi
Rusatom Service JSC ja Kozloduin ydinvoimala Bulgariassa allekirjoittivat sopimuksen neutronivuon mittauslaitteiston modernisoinnista voimalan 5- ja 6-yksiköissä. Sopimus perustui syyskuussa 2019 julkaistun tarjouskilpailun tuloksiin.
Neutronivuon mittauslaitteisto on keskeinen voimalan turvallisuuden kannalta sitä käytetään VVER-reaktoreiden seuranta- ja suojausjärjestelmissä.
Järjestelmän modernisoinnilla on korkea prioriteetti. Kozloduin reaktoreiden pääsuunnittelija JSC OKB GIDROPRESS ja ydintutkimuksen neuvonantaja Kurchatov-instituutti ovat mukana hyväksymässä vaadittavan teknisen dokumentaation. JSC SNIIP Systematom, jolla on laaja kokemus vastaavista projekteista, toimittaa pääkomponentit.
Rusatom Servicen projektiportfolio Kozloduissä Bulgariassa sisältää jo useita merkittäviä tehtäviä, kuten valmistunut esiselvitys 5- ja 6-reaktoreiden käyttöiän pidentämisestä sekä turbogeneraattoreiden modernisoinnista ja kapasiteetin kasvattamisesta 104:ään prosenttiin.