Fi
14.9.2019 Pevek, Venäjä. Kelluva ydinvoimala Akademik Lomonosov on saapunut määränpäähänsä Pevekiin, joka sijaitsee Tšukotkassa Venäjän Kaukoidässä. Siellä voimala kiinnitetään laituriin, jossa se aloittaa toimintansa vuoden loppuun mennessä. Akademik Lomonosovista tulee maailman ensimmäinen SMR-teknologiaan perustuva ydinvoimala ja toimiva prototyyppi luotettavan ja vähähiilisen energian tuotantoon syrjäisillä seuduilla. Kirjainyhdistelmä SMR tarkoittaa pientä, modulaarista reaktoria.
”Tämä on kenties pieni askel arktisen alueen kestävälle kehitykselle, mutta suuri loikka kaukaisten syrjäseutujen dekarbonisaatiolle ja vedenjakaja pienten modulaaristen reaktoreiden kehityksessä maailmanlaajuisesti”, kuvaili Rosatomin pääjohtaja Aleksei Likhachev.
Projekti on saanut hyvän vastaanoton tiedeyhteisöltä, ydinvoima-asiantuntijoilta ja ympäristönsuojelijoilta ympäri maailman.
”Ydinvoima-alan Harmony-tavoitteena on tuottaa 25 % maailman energiasta vuoteen 2050 mennessä. Sen saavuttamiseksi meidän on tuotava ydinenergian edut saavutettavaksi yhä laajemmalle ihmisjoukolle ja maantieteelliselle alueelle. Akademik Lomonosov on ensimmäinen uudenlainen pieni, liikuteltava ja monitoiminen ydinvoimala, joka tuottaa puhdasta ja luotettavaa sähköä, lämpöä ja vettä auttaen saavuttamaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteet”, toteaa World Nuclear Associationin pääsihteeri Agneta Rising.
Akademik Lomonosov on pilottiprojekti ja toimiva prototyyppi tulevaisuuden kelluvien ydinvoimaloiden laivueelle ja maan päälle asennettaville pienille, modulaarisille reaktoreille, joita Venäjällä suunnitellaan. Pieniä voimalayksiköitä voidaan toteuttaa vaikeasti saavutettaville alueille Venäjän Kaukoidässä ja niitä voidaan tehdä myös vientiin.
Pevekiin toteutetun voimalaitoksen lopullinen hinta paljastetaan vasta projektin päätyttyä, mutta Rosatomin mukaan teknologia on erittäin kilpailukykyistä:
”Kun aloitamme pienten reaktoreiden sarjatuotannon, SMR-teknologiaan perustuvilla voimalaitoksilla voidaan hyvinkin tuottaa sähköä edullisemmin kuin dieselillä, jolloin säästämme sekä rahaa että vältymme haitallisilta päästöiltä.”
Tietoja Akademik Lomonosovista:
Kelluva ydinvoimala Akademik Lomonosov sisältää kaksi KLT-40C-reaktoria (molempien kapasiteetti on 35 MW), jotka ovat samankaltaisia kuin jäänmurtajilla käytettävät reaktorit. Rosatom on suunnitellut reaktorit käytettäväksi kelluvalla voimalaitoksella. Kelluva lautta on 144 metriä pitkä ja 30 metriä leveä ja sen uppouma on 21 000 tonnia. Akademik Lomonosov – ensimmäinen tämänkaltainen alus – sai nimensä 1700-luvun venäläiseltä tiedemieheltä Mikhail Lomonosovilta.
Tietoja kelluvasta voimalaitoksesta ja SMR:istä:
Pienet (teholtaan alle 300 MWe), modulaariset ydinvoimalat, niin kelluvat kuin maalle asennetut, on suunniteltu tuottamaan sähköä vaikeasti tavoitettaville alueille, pienempiin verkkoihin ja ns. off-grid-olosuhteisiin, eli sähköverkon ulkopuolelle. SMR-voimalaitos voi toimia keskeytyksettä kolmesta viiteen vuotta ilman polttoaineen vaihtoa pienentäen siten merkittävästi sähköntuotannon kustannuksia. Tuuli- ja aurinkovoimalat tarvitsevat tuekseen kalliin ja saastuttavan diesel-varavoimalan tai kalliin ratkaisun sähkön varastointiin, mutta pienreaktorit varmistavat keskeytyksettömän sähkönsaannin myös energiaintensiivisille käyttäjille.
Reaktorit toimivat erityisen hyvin alueilla, joilla on pitkä rantaviiva, toistuvia sähkökatkoja ja rajoitettu pääsy sähköverkkoihin. Kelluvan voimalaitoksen voi toimittaa mihin tahansa kohtaan rannikkoa ja kytkeä olemassa olevaan verkkoon.
Rosatomin ainutlaatuinen kelluva voimalaitos kiinnittyy laituriin verkkoon kytkemistä varten Tšukotkassa
Rosatomin ainutlaatuinen kelluva voimalaitos kiinnittyy laituriin verkkoon kytkemistä varten Tšukotkassa