Fi

Stavropolin piirikunnassa sijaitseva Berestovskajan tuulivoimapuisto aloitti 1.1.2023 sähkön ja kapasiteetin toimittamisen tukkumarkkinoille.

Tuulivoimala, jonka kapasiteetti on 60 MW, koostuu 24 tuulivoimaturbiinista. Kuten Venäjän teollisuus- ja kauppaministeriö on vahvistanut, 68 % tuulivoimapuiston laitteista hankitaan paikallisesti.

”Berestovskajan tuulivoimapuisto on viides Stavropolin piirikunnassa valmistunut projektimme. Kaiken kaikkiaan olemme ottaneet käyttöön 780 MW tuulivoimakapasiteettia Etelä-Venäjällä tuulivoimaohjelmamme käynnistämisen jälkeen. Emme peru sitoumuksiamme sanktiopaineista huolimatta. Olimme ripeästi liikkeellä logistiikkaketjujemme uudelleenjärjestelyssä ja uusien toimittajien löytämisessä. Tänä vuonna kohtaamme toisen haasteen – kahden uuden laitoksen käyttöönotto Stavropolin alueella – ja vahvistamme myös yhteistyötämme”, NovaWindin toimitusjohtaja Grigoriy Nazarov huomautti.

Viiiteenä:

NovaWind on ROSATOMin tuulivoima-osasto, joka yhdistää venäläisen ydinvoimayhtiön energiantuotantoteknologian. Syyskuussa 2017 perustettu yritys kokoaa ROSATOMin osaamisen tuulivoiman tuotannossa suunnittelusta ja rakentamisesta koneenrakennukseen ja tuulivoimapuistojen toimintaan. Tähän päivään mennessä NovaWind on ottanut käyttöön 780 MW tuulivoimakapasiteettia. Vuoteen 2027 mennessä ROSATOM ottaa käyttöön yhteensä noin 1,7 GW tuulivoimaa.

Teollisuuden ja kotitalouksien sähkönlähde tuulivoima tasoittaa tietä maan edistyneelle sosiaaliselle ja taloudelliselle kehitykselle. Venäjä jatkaa sähköntuotantolaitostensa, mukaan lukien ydinvoimakapasiteetin, parantamista nykytrendien mukaisesti kohti digitalisaatiota ja tuontikorvausteollistumista. Vähähiiliset energialähteet muodostavat jo lähes 40 % Venäjän energiavalikoimasta. Tulevaisuudessa tuuli- ja ydinvoiman osuuden kasvaessa vähähiilinen tuotanto laajenee.