Fi
Itävallan Wienissä järjestettiin 10.–14.2.2020 Kansainvälisen atomienergiajärjestö IAEA:n kolmas kansainvälinen ydinturvallisuuskonferenssi ICONS 2020.

Tapahtuma keräsi yhteen yli 1600 asiantuntijaa 134 maasta. Venäjän valtuuskuntaan kuuluivat Venäjän ulkoministeriön, valtion atomienergiayhtiö Rosatomin ja sen alaisen organisaation, Rostekhnadzorin sekä Venäjän tullin edustajia.

Konferenssin ministerisegmentti oli varattu jäsenvaltioiden valtuuskuntien johtajien puheenvuoroille kansallisen ydinturvallisuuden painopisteisistä ja saavutuksista. Venäjän raportin esitteli pysyvä edustaja kansainvälisissä järjestöissä Wienissä, M. I. Uljanov.

Konferenssin tieteellis-tekninen osio koostui yli 70 erilaisesta tapahtumasta, mukaan lukien korkean tason keskusteluista, teknisistä istuinnoista jne. Valtion atomienergiayhtiön Rosatomin asiantuntijat pitivät 12 esitystä ydinturvallisuuteen liittyvistä ajankohtaisista aiheista.

IAEA:n sihteeristö järjesti näyttelyn, jossa järjestön jäsenvaltioilla sekä yksittäisillä valtiollisilla ja ei-valtiollisilla toimijoilla oli mahdollisuus esitellä saavutuksiaan ydinturvallisuuden alalla. Rosatomin näyttelyosastolla esiteltiin venäläisiä lähestymistapoja fyysisen suojausjärjestelmän luomiseen atomienergiankäyttölaitoksille sekä tietoa Rosatomin teknisen akatemian mahdollisuuksista kouluttaa ulkomaisia​​ydinturvallisuusasiantuntijoita.

Konferenssin päätteeksi hyväksyttiin ministeritason julkilausuma, joka toimii perustana IAEA:n ydinturvallisuutta koskevalle toimintasuunnitelmalle vuosille 2022–2025.