Fi
Helsinki, 21.12.2020 – Hanhikivi 1 -ydinvoimalan laitostoimittaja RAOS Project Oy on toimittanut teknisten ratkaisujen kuvauksen sisältävän perussuunnittelun ensimmäisen vaiheen aineiston asiakkaalleen Fennovoima Oy:lle. Fennovoiman asiantuntijat ovat tarkastaneet aineiston ja hyväksyneet sen ehdollisesti jatkotyötä varten. RAOS Project Oy on osa Rosatom-korporaatiota.
Perussuunnittelun ensimmäisen vaiheen aineisto kattaa ydinvoimalan suunnittelun päävaiheiden kuvauksen. Avaimet käteen -sopimuksen (EPC) mukaisesti toimitettu aineisto sisältää kuvaukset suunnittelun keskeisistä alueista kuten ydinvoimalan konseptin ja toiminnallisen suunnitelman, 3D-mallinnuksen, laitoksen järjestelmät ja rakennusten suunnitelmat.
Perussuunnittelu toimii pohjana alustavalle turvallisuusselosteelle, jonka Säteilyturvakeskus (STUK) tarkastaa ja hyväksyy ennen ydinvoimalan rakentamisluvan myöntämistä. Rakentamisluvan myöntää Suomen valtioneuvosto.
Alustava turvallisuusseloste koostuu 15 dokumenttierästä ja toimii pääaineistona rakentamisluvan hakemisessa. Turvallisuusseloste sisältää yksityiskohtaiset selosteet kaikista turvallisuuteen liittyvistä osa-alueista: laitospaikan valinnasta, perussuunnittelusta, teknisistä ja turvallisuusratkaisuista sekä turvallisuuden kannalta tehdystä suunnittelun validoinnista.
Tähän mennessä asiakas Fennovoima on jo toimittanut viisi turvallisuusselosteen dokumenttierää erää STUKille tarkastettavaksi. RAOS Projectin tavoitteena on toimittaa Fennovoimalle vielä kaksi dokumenttierää ennen kuluvan vuoden loppua ja saada alustava turvallisuusseloste valmiiksi keväällä 2021. STUKin vaatimukset luvitusvaiheen aineiston yksityiskohtaisuudesta ovat korkeammat useimpiin muihin maihin verrattuna. Luvitusvaiheen korkea vaatimustaso palvelee projektia myöhemmissä vaiheissa, kun viivästyksiä ja tarvetta työn uudelleen suunnittelulle voidaan välttää varsinaisen rakentamisen alettua.

Janne Liuko, Fennovoiman laitostoiminnot-yksikön johtaja: ”Ennen kuin toimitamme alustavan turvallisuusselosteen viranomaiselle, tarkastamme aineiston varmistaaksemme laitoksen turvallisuuden. Fennovoima on tulevan ydinvoimalan omistaja ja operaattori, ja pidämme välttämättömänä, että suoritamme itsenäisen tarkastuksen kaikissa vaiheissa.”
Ivan Doshchuk, RAOS Project Oy:n Hanhikivi 1-ydinvoimalan suunnittelujohtaja: “Perussuunnittelun ensimmäinen vaihe muodostaa teknisen suunnittelun keskeisimmän aineiston. Tänä vuonna toimitimme tämän aineiston asiakkaalle, joka tarkasti ja hyväksyi sen ehdollisesti. Olemme onnistuneet ratkaisemaan suurimman osan tärkeistä suunnittelullisista kysymyksistä tässä vaiheessa. Seuraavien kuukausien aikana vuonna 2021 jatkamme työtämme useiden yksityiskohtien parissa. Yhteinen tehtävämme on ratkaista kaikki teknisen suunnittelun yksityiskohdat ”paperityövaiheessa” minimoidaksemme tai jopa poistaaksemme tarpeen muokata suunnitelmia laitoksen rakentamisvaiheessa. Yksityiskohtien korkeiden vaatimusten lisäksi suunnitelma on toimitettava täysin digitaalisena, mikä tarkoittaa, että asiakkaalle toimitettavaan aineistoon sisällytetään myös 3D- ja tietomallit tulevasta ydinvoimalasta. Nämä mahdollistavat tehokkaan muutosten hallinnan ydinvoimalan elinkaaren myöhemmissä vaiheissa sekä tarjoavat läpinäkyvyyttä ja johdonmukaisuutta suunnitteluratkaisuissa.”
Perussuunnittelun ensimmäisen vaiheen aineiston laadinta, tarkastus ja hyväksyntä on hyvin interaktiivinen prosessi asiakkaan ja laitostoimittajan välillä.  Tämän merkittävän virstanpylvään saavuttaminen on osoitus toimivista vaatimustenmukaisista prosesseista niin tekniikan, laadun, turvallisuuden kuin projektin toteuttamisen osalta.

Hanhikivi 1 -ydinvoimalan rakennusprojektista

Hanhikivi 1 -projektissa rakennetaan yksi moderni venäläinen III+-sukupolven VVER-1200-reaktori, jonka kapasiteetti on 1200 MW.
RAOS Project Oy, Rosatom Energy Internationalin tytäryhtiö (osa venäläistä Rosatom-ydinvoimakonsernia), on joulukuussa 2013 Fennovoima Oy:n kanssa solmitun avaimet käteen -sopimuksen mukaan Hanhikivi 1 -ydinvoimalan laitostoimittaja. Fennovoima Oy on asiakas sekä tulevan ydinvoimalan omistaja ja operaattori.
Ydinvoimala rakennetaan Hanhikivenniemelle Pohjois-Pohjanmaalle. Tällä hetkellä projekti on luvitusvaiheessa ja sen rakennustyömaalla tehdään valmistelevia töitä.