Fi
Pietari – Helsinki, 28.4.2020 – Säteilyturvakeskus (STUK) suoritti Hanhikivi-1-ydinvoimalan laitostoimittajan RAOS Projectin määräaikaistarkastuksen Skype-yhteydellä. Suomessa ja Venäjällä voimassa olleiden karanteeni- ja matkustusrajoitusten takia STUKin tarkastus suoritettiin Hanhikivi-1:n laitostoimittajalle etänä 20.–22.4.2020.
Yli 30 RAOS Projectin suunnittelun, määrittelyn, vaatimustenhallinnan, laadunhallinnan, lisensoinnin ja projektinhallinnan asiantuntijaa osallistui tarkastukseen.
STUKin tarkastajat arvioivat myönteisesti yhtiön portaalin tehtävänhallintatoimintoja, huomioivat edistyksen käyttöliittymien ja dokumentaation hallinnan prosesseissa sekä mainitsivat hyvät tekniset järjestelyt etätarkastukselle.
Tarkastuksessa todettiin kolmen viidestä avoinna olleesta vaatimuksesta täyttyneen. RAOS Project jatkaa työtään kahden sääntelyyn liittyvän vaatimuksen täyttämiseksi.
Kolmipäiväisen keskustelun perusteella STUK ilmoitti yhdestä uudesta projektinhallintajärjestelmään liittyvästä vaatimuksesta. STUK painotti aktiivista paneutumista edessä olevan rakennusvaiheen projektinhallintaan. STUK haluaa arvioida projektinhallintaorganisaatiota läpi ydinvoimalan rakentamisen – mukaan lukien kuuden kuukauden siirtymäajan, rakennus- ja asennusvaiheiden sekä ydinvoimalan käynnistystöiden ajan.
Seuraava STUKin määräaikaistarkastus RAOS Projectissa tehdään alustavasti vuoden 2020 viimeisellä neljänneksellä.