Fi
Venäjä ja Serbia sopivat maiden välisestä yhteistyöstä ydinalan osaamis- ja innovaatiokeskuksen rakentamiseksi Serbiaan Venäjän pääministeri Dmitry  Medvedevin vieraillessa Belgradissa 19.10.2019.

Venäjän puolelta sopimuksen allekirjoitti Rosatomin pääjohtaja Alexey Likhachev ja Serbian puolelta innovaatio- ja kehitysministeri Nenad Popovich. Tilaisuudessa olivat läsnä myös pääministeri Medvedev ja Serbian presidentti Alexander Vucic.

Allekirjoitettu sopimus luo tarpeellisen pohjan myöhemmin allekirjoitettaville toimeenpanosopimuksille. Osaamiskeskuksessa on määrä tuottaa radioisotooppeja lääketieteen, teollisuuden ja maatalouden käyttöön, seostettua piitä eri teollisuudenalojen käyttöön, toteuttaa mineraalien koostumusanalyysejä, käsitellä ekologisia näytteitä ja kouluttaa ammattilaisia ydinvoima-alalle ja muille innovaatio- ja teknologiaintensiivisille aloille. Keskukseen rakennetaan vesijäähdytteinen 20 megawatin tutkimusreaktori tarvittavine järjestelmineen, laitteineen ja laboratorioineen.
”Perinteisesti Serbialla on vahvaa osaamista ydinteknologioiden rauhanomaisesta käytöstä. Ydinalan osaamis- ja innovaatiokeskus vastaa ydinteknologioiden kehittämisen viimeisimpiin vaatimuksiin. Hanke perustuu pitkäaikaiseen yhteistyöhömme alalla sekä perinteisiin siteisiin venäläisten ja serbialaisten ydintutkijoiden välillä. Haluamme aloittaa projektin mahdollisimman pian”, Alexey Likhachev painotti.

”Serbialla ja Venäjällä on pitkä yhteinen tausta ydintutkimuksessa, uusi hanke vahvistaa yhteistyötämme. Korkean teknologian osaamiskeskuksen rakentaminen luo maallemme riippumattoman alustan ydinteknologian tutkimukselle ja käytännön sovelluksille. Keskus tuottaa radioisotooppeja, joista on pulaa syöpähoidoissa ja joita hyödynnetään myös teollisuudessa ja maataloudessa. On merkillepantavaa, että hanke toteutetaan kansainvälisten ydin- ja säteilyturvallisuusvaatimusten mukaisesti. Venäjällä on tässä suhteessa paljon kokemusta ulkomailta”, sanoi Nenad Popovich.

Varmistaakseen projektin tehokkaan ja turvallisen läpiviennin venäläiset ja serbialaiset asiantuntijat tekevät yhteistyötä parantaakseen infrastruktuuria (sisältäen ydin- ja säteilyturvallisuusvalvonnan järjestelmiä). Tämä on välttämätöntä ydinvoiman rauhanomaista käyttöä koskevien kansallisten vaatimusten täyttämiseksi venäläistä asiantuntemusta hyödyntämällä ja kansainvälisen atomienergiajärjestön IAEA:n suositusten noudattamiseksi.

Lisätietoja:
15.5.2018 ATOMEXPO 2018 -tapahtumassa Serbian innovaatio- ja kehitysministeri Nenad Popovich ja Rosatomin pääjohtaja Alexey Likhachev allekirjoittivat yhteislausuman Serbian ja Venäjän välisen ydinvoiman rauhanomaista käyttöä koskevan innovaatio- ja teknologiayhteistyön periaatteista.
17.1.2019 Venäjän presidentti Vladimir Putinin vieraillessa Serbiassa maat allekirjoittivat hallitustenvälisen sopimuksen ydinenergia-alan yhteistyöstä sekä yhteislausuman strategisesta kumppanuudesta ydinalan osaamis- ja innovaatiokeskuksen rakentamiseksi.
Huhtikuussa 2019 ATOMEXPO 2019 -tapahtumassa Venäjä ja Serbia allekirjoittivat kaksi muistiota, toisen henkilöstön koulutukseen liittyen ja toisen liittyen ydinvoiman rauhanomaista käyttöä koskevan julkisen mielipiteen muokkaamiseen.
Lähde: Rusatom International Networkin lehdistöpalvelu