Fi

Hanhikivi 1:n laitostoimittaja, Rosatomin tytäryhtiö RAOS Project on liittynyt suomalaisen ydinenergia-alan FinNuclear-yhdistykseen.


RAOS Project pyrkii vahvistamaan yhteistyötä valmistus-, rakentamis- ja palvelutehtävissä toimivien yritysten kanssa, joka on äärimmäisen tärkeää Hanhikivi 1-ydinvoimalahankkeen toteuttamista varten. Jäsenyys edistää kokemustenvaihtoa, kansainvälistä yhteistyötä. RAOSProject järjestää myös yhteisiä tapahtumia hankekumppaneille ja -toimittajille. Yhteisseminaari FinNuclearin kanssa pidetään Oulussa 22.-23. toukokuuta.


FinNuclearin toimitusjohtajan Leena Jylhän mukaan RAOS Projectin liittyminen FinNuclear-jäseneksi osoittaa kiinnostusta saada suomalaisia yrityksiä Hanhikivi-1:n alihankkijoiksi.


FinNuclear on on teollisuuden organisaatioiden perustama valtakunnallinen ydinenergiayhdistys, jonka tarkoituksena on edistää Suomessa ydinenergia-alalla toimivien organisaatioiden yleisiä toimintaedellytyksiä, yhteistoimintaa, kansainvälistä osaamista ja tunnettavuutta toimialaan kytkeytyvissä valmistus-, rakentamis- ja palvelutehtävissä.


http://www.tekniikkatalous.fi/tekniikka/energia/hanhikivi-1-n-laitostoimittaja-liittyi-suomen-yhdinenergia-alan-yhteistyojarjestoon-6632041