Fi
Viime viikolla Leningradin ydinvoimalaitoksen ensimmäisessä uudessa voimalayksikössä saatiin onnistuneesti päätökseen laitoksen tärkeimpien turvajärjestelmien koestus. Kyseessä on reaktorin ja sen suojakuoren passiiviset lämmönpoistojärjestelmät.

Koestus suoritettiin laitoksen kuumatestauksen aikana, jossa kuumaa vettä juoksutetaan piirien läpi erilaisia työtiloja vastaavissa olosuhteissa. Kuumatestaus on viimeinen käyttöönottovaihe ennen voimalayksikön varsinaista käynnistämistä. 

Laitoksen höyrystinten kautta toimivat lämmönpoistojärjestelmät on tarkoitettu jälkilämmön poistamiseen ja reaktorin jäähdyttämiseen onnettomuustilanteissa, joissa voimalaitos jää täysin ilman sähköä tai syöttövettä. Järjestelmän tärkein ominaisuus on sen täysin itsenäinen toiminta. Sen suorituskyky perustuu neljään toisistaan riippumattomaan kanavaan, joista kolme kykenee poistamaan jälkilämpöä reaktorin aktiivisesta osasta yli vuorokauden pituisen ajan. Kaikki neljä kanavaa koestettiin onnistuneesti ja ne ovat käyttövalmiita; ne tulevat aina olemaan valmiustilassa voimalayksikön käytön aikana.

Myös reaktorin suojakuoren erillinen passiivinen lämmönpoistojärjestelmä koestettiin onnistuneesti ja todettiin valmiiksi käyttöä varten.
”Testit todistivat, että pitkäaikainen lämmönpoisto reaktorin suojakuoresta on taattua missä tahansa odottamattomissa onnettomuuksissa: reaktorin aktiivisen osan vaurioituessa, jäähdytinnesteen hävitessä ensiöpiiristä, aktiivisten turvajärjestelmien pettäessä tai voimalaitoksen jäädessä täysin ilman sähköä. Paine suojakuoren sisällä säilyy raja-arvojen sisällä. Näin yksikön viimeisenä turvana toimiva suojakuori pysyy ehjänä ja estää radioaktiivisten aineiden pääsyn ympäristöön”, kommentoi Leningradin ydinvoimalaitoksen pääinsinööri Aleksandr Beljaev. 

Kuumatestaus kestää 30 päivää ja sen aikana suoritetaan 78 erilaista testiä.