Fr

Venäjän, Ison Britannian ja Luxemburgin vakuutuspooli arvioi Kuolan ydinvoimalan operationaalisen turvallisuuden korkeatasoiseksi. Tarkastuksen kohteina olivat neljän voimalayksikön ydinturvallisuus, toiminta, paloturvallisuus, voimalan koulutusyksikkö ja ammattihenkilöstön koulutuksen taso, jota varten tarkastajat haastattelivat ydinvoimalan johtoa ja asiantuntijoita.

”Kuolan ydinvoimala toimii tehokkaasti ja turvallisesti, se on esimerkkinä muille sähköntuotantolaitoksille”, korosti tarkastustoiminnasta vastannut Mikhail Zagvozkin. ”Voimalaitoksen kunto sekä merkinnät laitteissa ja rakenteissa arvioitiin erittäin korkeatasoisiksi. Vahvuuksien joukossa tiimimme pani merkille ensimmäisen vaiheen voimalayksiköiden onnistuneen modernisointiohjelman, joka toistuvasti jatkaa yksiköiden käyttöikää, tehokkaat teknologiat nestemäisen radioaktiivisen jätteen käsittelyssä, teknologiat, joiden avulla valvotulla alueella tapahtuvaa työskentelyä voidaan visualisoida etukäteen ja neuroverkkoihin perustuvan konenäön, jolla parannetaan työturvallisuutta.”

Asiantuntijat havaitsivat myös ydinvoimalan työntekijöiden korkealaatuisen koulutuksen ja tehokkaat toimet työterveyden ylläpitämiseksi.

Vladimir Matveev, Kuolan ydinvoimalan pääinsinööri, kiitti kansanvälistä vakuutustarkastusta objektiivisesta tilannearviosta ja huomioi asiantuntijoiden havaintojen ja suositusten noudattamisen tärkeyden yhä paremman suorituksen aikaansaamiseksi.

Kansainvälinen komissiossa, joka työskenteli Kuolan ydinvoimalaitoksella 17.–19.8 2021, olivat edustettuina vakuutusyhtiöt AIG, Northcourt (Iso-Britannia), NIRA (Luxemburg), Atomic Insurance Broker, SOGAZ (Venäjä), Venäjän kansallinen jälleenvakuutusyhtiö RNPC, Venäjän hätätilanneministeriön erityisosasto 72 sekä Rosenergoatom.

Kansainvälisen vakuutustarkastuksen lopputulos on tekninen raportti toimenpidesuosituksineen, joka valmistuu neljän kuukauden kuluessa.

Kuolan ydinvoimalan viestintäosasto