Fi
Rosatom maailmalla
Rosatom on maailman johtava ydinvoimarakentaja ja yksi maailman johtavista globaalisti toimivista teknologiayrityksistä
Ydinvoimalaitoksen suunnittelu ja rakentaminen
Rosatomin innovatiivinen projektinhallintajärjestelmä Multi-D on ympäristö, jossa monimutkaisten hankkeiden budjetteja, määräaikoja ja laatua voidaan ohjata tehokkaasti
Uraanin rikastaminen
Rosatom on maailman johtava uraanin rikastaja 35 % markkinaosuudellaan
Ydinpolttoaine
Rosatom on yksi maailman kolmesta johtavasta ydinpolttoaineen tuottajasta. Rosatomin TVEL-polttoaineyhtiön osuus on 16 % maailman ydinpolttoainemarkkinoista
Ydinpolttoainesyklin loppuvaihe
Rosatomilla on ainoana maailmassa tietotaito ja valmiudet kaikkiin polttoainesyklin vaiheisiin. Rosatom huolehtii myös ydinjätteen ja käytetyn ydinpolttoaineen käsittelystä sekä ydinvoimalaitosten käytöstä poistamisesta
Tutkimus ja tuotekehitys
Rosatom on maailmanlaajuisesti toimiva teknologiayhtiö. Uudet 3+-sukupolven reaktorit mm. Novovoronezhissä ja Pietarin lähellä Sosnovyi Borissa ovat Kansainvälisen atomienergiajärjestön IAEA:n viimeisimpien turvallisuusvaatimusten mukaisia
Muu toiminta
Rosatom ei toimi ainoastaan ydinvoima-alalla, vaan kehittää mm. vesi- ja tuulivoimaa sekä tutkii säteilyteknologioiden käyttöä maataloudessa, lääketieteessä ja veden suolanpoistossa. Rosatomin strategian mukaan muu toiminta tuottaa jopa 30 % yhtiön liikevaihdosta vuonna 2030
Neutronireaktori
Rosatomin natriumjäähdytteinen BN 800 on maailman tehokkain neutronireaktori ja suljetun polttoainekierron edelläkävijä. Reaktorin teknologia on merkittävä askel kohti lähes jätteetöntä ydinenergian tuotantoa ja se mahdollistaa ydinpolttoaineen uusiokäytön
Ydinlääketiede
Rosatom tuottaa ydinlääketieteen keskuksissaan yli kahta sataa isotooppituotetta, joista useita käytetään diagnostiikkaan ja sairauksien hoitoon

Number of simultaneously implemented nuclear reactor

construction projects: 4 in Russia and 36 abroad