Fi
Rosatom maailmanlaajuisesti:
Teknologisena edelläkävijänä Rosatom on maailmanlaajuisesti johtava ulkomaisten ydinvoimalahankkeiden toteuttaja.
Ydinvoimalaitoksen suunnittelu ja rakentaminen
Rosatomin innovatiivinen projektinhallintajärjestelmä Multi-D on ympäristö, jossa monimutkaisten hankkeiden budjetteja, määräaikoja ja laatua voidaan ohjata tehokkaasti
Uraanin rikastaminen
Uraanin rikastaminen: Rosatom on maailman johtava uraanin rikastaja 36 % markkinaosuudella.
Ydinpolttoaine
Rosatom on yksi kolmesta maailman johtavasta ydinpolttoaineen tuottajista. Rosatomin TVEL-polttoaineyhtiö toimittaa 16 % maailman ydinpolttoaineesta.
Ydinpolttoainesyklin loppuvaihe
Rosatomilla on ainoana maailmassa tietotaito ja valmiudet kaikkiin polttoainesyklin vaiheisiin. Rosatom huolehtii myös ydinjätteen ja käytetyn ydinpolttoaineen käsittelystä sekä ydinvoimalaitosten käytöstä poistamisesta
Tutkimus ja tuotekehitys
Rosatom on maailmanlaajuisesti toimiva teknologiayhtiö. Uudet 3+-sukupolven reaktorit mm. Novovoronezhissä ja Pietarin lähellä Sosnovyi Borissa ovat Kansainvälisen atomienergiajärjestön IAEA:n viimeisimpien turvallisuusvaatimusten mukaisia
Muu toiminta
Rosatom ei toimi ainoastaan ydinvoima-alalla, vaan kehittää mm. vesi- ja tuulivoimaa sekä tutkii säteilyteknologioiden käyttöä maataloudessa, lääketieteessä ja veden suolanpoistossa. Rosatomin strategian mukaan muu toiminta tuottaa jopa 30 % yhtiön liikevaihdosta vuonna 2030
Neutronireaktori
Rosatomin natriumjäähdytteinen BN 800 on maailman tehokkain neutronireaktori ja suljetun polttoainekierron edelläkävijä. Reaktorin teknologia on merkittävä askel kohti lähes jätteetöntä ydinenergian tuotantoa ja se mahdollistaa ydinpolttoaineen uusiokäytön
Ydinlääketiede
Rosatom tuottaa ydinlääketieteen keskuksissaan yli kahta sataa isotooppituotetta, joista useita käytetään diagnostiikkaan ja sairauksien hoitoon

Ulkomaisten tilausten portfoliossa on 33 yksikköä eri vaiheissa. Kolme yksikköä on parhaillaan rakenteilla Venäjällä.