Fi
 
Rosatomin hankintajärjestelmässä on monia erityispiirteitä, joilla tehdään ydinvoimateollisuuden tuotteiden, palveluiden ja työsuoritusten tilaukset (käytettävissä vain venäjäksi osoitteessa www.zakupki.rosatom.ru). 

Laaja-alaisten hankintojen organisointi: 

JSC “Atomkomplekt” (Moskova) 
“Atomkomplekt” on Rosatomin tytäryhtiö, jolla on valtuudet tehdä noin 1,5 miljoonan dollarin edestä hankintoja Rosatom-tytäryhtiöille sekä 150 000 dollarin arvosta, jos kyseessä ovat Rosatomin pääkonttorin tarpeet.

SC “Directorate for Consolidated Procurement” (Keskitettyjen hankintojen johto, DCP), Moskova
“Directorate for Consolidated Procurement”, on Rosatom-konsernin tytäryhtiö, joka vastaa keskitetyistä hankinnoista ydinvoimalan laitteistojen osalta ja se on vastuussa myös muista keskitetyistä hankinnoista.