Fi
 
Rosatom on johtava maailmalaajuinen toimija ydinenergiamarkkinoilla 
  • Ensimmäinen maailmassa hankekannan volyymin mukaan ulkomailla olevien hankkeiden määrän kannalta (41 ydinreaktoria 12 maassa);
  • Johtavin uraanin rikastaja (35% maailmanmarkkinoista);
  • Maailman toiseksi uraanivarantojen määrän kannalta ja neljänneksi uraanin louhinnan määrän kannalta;
  • Toimivin BN-800-neutronireaktori, toimii Belojarskaja-ydinvoimalaitoksessa;
  • Maailman ensimmäinen kolmannen+ sukupolven reaktori VVER-1200, toimii Novovoronezhskaja-ydinvoimalaitoksessa;
  • 16% maailman ydinpolttoainemarkkinoista;
  • 10 ydinvoimalaitosta on varustettu 37 voimalayksiköllä Venäjällä;
  • Maailman ainoa ydinjäämurtajalaivasto;
  • toimitukset 45 maahan.