Fi

 

Rosatom-yhtymän integroidut ratkaisut ja palvelut

Rosatom-konserni tukee ja edistää kansainvälisten asiakkaidensa ydinvoimaohjelmaa tarjoamalla integroituja ratkaisuja ja palveluita. Integroidut tarjoukset käsittävät tuote- ja palveluvalikoiman ydinvoimalan koko elinkaaren ajan.

Integroidut ratkaisut ja palvelut sisältävät ydinvoimalan rakentamisen lisäksi myös tuen ydinvoima-insfrastruktuurin luomisessa ja kehittämisessä : lainsäädännön luomisessa, henkilöstön kouluttamisessa, yritysten sitouttamisessa, ydinvoimalan huollossa ja polttoaineen toimituksessa. Sekä lisäksi myös tuen ydinvoimalan käytössä ja ydinjätehuollossa sekä yhteiskunnan suvaitsevaisuuden turvaamisessa ydinvoiman suhteen.


Ydinvoimainfrastruktuuri

Rosatom-konserni antaa tukea tilaaja-maalle kansallisen ydinvoiman ohjaus- ja säätöinfrastruktuurin luomisessa ja kehittämisessä IAEA:n ohjeiden mukaan. Ydinvoimainfrastruktuurin kehittäminen alkuvaiheesta lähtien vähentää mahdollisia talous-, sosiaali- ja politiikka-, ydin-, tekniikka-, hallinto-, rahoitus- ja muita riskejä.


Henkilökunnan koulutus

Vain hyvin ammattitaitoinen henkilökunta voi taata turvallisen ja tehokkaan energiantuotanto- tai tutkimusreaktorien käytön. Tämän takia kiinnitämme erityistä huomiota henkilöstön koulutukseen. Koulutamme korkealuokkaisia asiantuntijoita huoltohenkilökunnasta aina johtajiin saakka.

Ulkomaisen henkilökunnan koulutukset perustuvat IAEA:n menetelmiin ja standardeihin sekä Venäjän johtavien ydinvoima-alan asiantuntijoita kouluttavien korkeakoulujen kokemukseen. Rosatom antaa paikkakiintiöitä ulkomaisille opiskelijoille teknisissä yliopistoissa sekä työharjoittelupaikkoja ydinvoimalaitoksissa.


Yhteiskunnan suvaitsevaisuus

Yhteiskunnan suvaitsevaisuus ja sen turvaaminen ydinvoimateknologiassa on hyvin tärkeää projektien toteuttamiseksi menestyksellisesti kaikissa maissa.

Rosatom auttaa kehittämään ja toteuttamaan yhteiskuntaviestintää (järjestää seminaareja, kokouksia, lehdistövierailuja ja muita aihetta koskevia julkisia tapahtumia yms. Yksi yhteiskuntatyön tehokkaista työkaluista on ydinvoima-alan tiedotuskeskuksien perustaminen. Keskukset ovat viestintäyksiköitä, jotka tekevät ydinvoimateknologioita koskevaa tiedotus- ja koulutustyötä koululaisten, opiskelijoiden ja opettajien keskuudessa.


Energiaratkaisut

Rosatomin energiaratkaisut käsittävät ydinvoimalan rakentamisen avaimet käteen periaatteella - ydinvoimalan suunnittelun, rakennus- ja asennustyöt, laitteiden ja materiaalien toimituksen, käynnistys- ja käyttöönoton, polttoaineen toimitukset sekä huollon ja käytön.

Rosatomin energiaratkaisun lippulaivatuote on III+ sukupolven VVER-1200. Tärkeänä erikoisuutena on passiivisten ja aktiivisten turvajärjestelmien optimaalinen suhde, joka vastaa Fukushiman onnettomuuden jälkeisiä turvallisuusvaatimuksia.


Huoltoratkaisut

Rosatomilla on laaja asiantuntemus ydinvoimaloiden huolto- ja modernisointitöistä. Yrityksellä on kokemusta jopa 36 energiayksikön käytöstä Venäjän alueella.

Kokeneet asiantuntijat antavat teknistä avustusta ja jakavat käyttökokemusta: käyttöorganisaation perustamisessa, lisenssin hankkimisessa, suunnittelussa, laitteiston ja töiden vastaanottamisessa, sähköenergian tuotannon ohjaamisessa, järjestelmien ja laitteiston käytössä ja huollossa sekä säteily-, tuotanto- ja ympäristöturvallisuudessa.


Polttoaineratkaisu

Rosatom turvaa ydinpolttoaineen tuotannon ja toimituksen käytön aikana huomioiden ydin-, säteily- ja ympäristöturvallisuuden.


Ydinjätehuolto

Rosatom-konserni tarjoaa ulkomaalaisille asiakkailleen ydinjätehuoltopalveluita huomioiden ydin-, säteily- ja ympäristöturvallisuuden.


Paikallisten yritysten osallistuminen

Rosatom-konserni takaa tilaajamaan teollisuus- ja rakennusyhtiöille mahdollisimman suuren osallistumisen projektin toteuttamiseen. Maissa, joissa ei ole ydinvoimakohteiden rakentamisen kokemusta paikalliset yhtiöt voivat osallistua yleisrakennus- ja asennustöihin sekä toimittaa laitteistoa ja materiaaleja, joilla ei ole vaikutusta turvallisuuteen. Niissä maissa, joissa ydinvoima-alan kehitystaso on korkea ja kokemus laitteiston valmistamisessa osallistumisaste on suurempi.

Tarkempaa tietoa Rosatomin integroiduista ratkaisuista ja palveluista saa AO Rusatom Overseas internet-sivuilla