Fi
 

Rosatom on mailman ainoa yhtiö, jolla on voimavarat ja osaaminen energiaratkaisujen tarjoamiseen kattaen koko toimitusketjun sisältäen ydinvoimaloiden suunnittelun, rakentamisen ja operoinnin, uraanin louhimisen, konversion ja rikastamisen, ydinpolttoaineen toimittamisen, käytöstäpoiston, käytetyn polttoaineen varastoinnin ja kuljetuksen sekä turvallisen ydinjätteen loppusijoituksen.


Rosatom tuottaa myös laitteita ja isotooppituotteita isotooppilääketieteen, tieteellisen tutkimuksen ja materiaalitutkimuksen tarpeisiin sekä erilaisia digitaalisia ja innovatiivisia tuotteita.


Yhtiön strategiana on kehittää matalahiilistä sähköntuotantoa, myös tuulivoimaa. Rosatomiin kuuluu nykyisin yli 300 yhtiötä ja organisaatiota sekä yli 250 000 työntekijää.


Ydinteollisuuden tuotteita ja palveluita toimitetaan 50 maahan. Toimitusten kirjo on laaja – ydinvoimalaitosten rakentamisesta ydin- ja energia-alojen ulkopuolisiin tuotteisiin.


Rosatomilla on liiketoimintoja yli 50 maassa ympäri maailman.


Avaintiedot:

Rosatom on yksi maailman ydinmarkkinoiden johtavista toimijoista:

 • Nro 1 ulkomaisen projektisalkun koon mukaan (33 voimalaitosyksikköä 10 maassa eri implementointivaiheissa);
 • Nro 1 uraanin rikastamisessa;
 • Nro 2 uraanivarannoissa ja uraanin louhimisessa;
 • Nro 2 sähköntuotantoyhtiöiden asennetun kapasiteetin mukaan;
 • Nro 3 ydinpolttoaineen valmistamisessa;
 • tehokkain nopean neutronin reaktori BN-800 Belojarskin ydinvoimalassa;
 • maailman ensimmäinen 3+-sukupolven VVER-1200-reaktori toiminnassa Novovoronežin ydinvoimalassa;
 • maailman ainoa standardoitu 3+-sukupolven ydinvoimalayksiköiden laivue;
 • 38 voimalayksikköä toiminnassa Venäjällä;
 • maailman ainoa kelluva ydinvoimalayksikkö;
 • maailman ainoa ydinjäänmurtajalaivue.