Fi
 
Suomen ja Venäjän välinen yhteistyö ydinenergia-alalla on jatkunut jo vuosikymmeniä. Vuoden 1971 kesäkuussa Imatran Voima Oy:n (nykyään Fortum) tilauksesta aloitettiin Loviisan ydinvoimalaitoksen ja sen kahden VVER-440-voimalayksikön rakennushanke. Neuvostoliittolaiset organisaatiot vastasivat hankkeen suunnittelutöistä, höyrystimen toimituksesta ja asennuksesta,  perusrakenteista ja apulaitteistosta, käyttöönotosta ja suomalaisen henkilökunnan koulutuksesta. Loviisan ydinvoimalan ensimmäinen voimalayksikkö käynnistyi vuoden 1977 maaliskuussa ja toinen tammikuussa 1981. 
Loviisan ydinvoimalaa pidettiin monien vuosien ajan maailman tehokkaimpana ja turvallisimpana ydinvoimalana. 
Rosatom vastaa tänä päivänä, kuten myös 35 vuotta sitten, ydinpolttoaineen toimituksesta ydinvoimalaitokselle.
Helsingissä allekirjoitettiin 25.2.2014 Suomen ja Venäjän välinen sopimus yhteistyöstä ydinvoiman rauhanomaisessa käytössä, joka luo oikeudelliset puitteet maiden väliselle vuorovaikutukselle  ydinteknologian alalla myös tulevaisuudessa. Sopimus astui voimaan 6.3.2015.