Fi
 
Rosatomin hankintajärjestelmä 
Rosatom on sitoutunut käyttämään selkeää ja avointa hankintajärjestelmää, joka perustuu kuudelle periaatteelle: lain noudattaminen, korkealaatuiset tuotteet ja palvelut, kustannustehokkuus, avoimuus ja korruption vastaisten määräysten noudattaminen. 
E-hankinnat hoidetaan kolmella e-markkinapaikalla, jotka ovat Rosatomin virallisia kumppaneita: Fabricant, B2B-Center ja Roseltorg. 

Rosatomin hankinta:
- Rosatomin kaikkien 380 yrityksen on noudatettava yhteisiä sääntöjä
- 99 % hankinnoista tehdään elektronisesti
- 24 000 tavarantoimittajaa vuosittain.
Rosatomin hankintamenettelyt täyttävät kansainvälisiä hankintoja koskevat periaatteet ja määräykset. Ne perustuvat avoimen kilpailun hankintamenettelytavoille, joihin sovelletaan Venäjän Federaation lainsäädännön vaatimusten asettamia standardeja.

Kontrolli ja reklamaatio
Rosatom-konsernilla on tehokas kontrolli- ja reklamaatiojärjestelmä, joka koostuu Keskusvetoomuskomiteasta (Central Arbitrage Committee) ja Osastojen Vetoomuskomiteoista (Division Arbitrage Committees). Hankintapyyntöihin osallistujat voivat esittää reklamaation asiakasta tai hankintapyynnön esittäjää vastaan, jos osallistujan oikeuksia on loukattu. Jos reklamaatio on tehty, hankintaprosessi keskeytetään. Jos reklamaatio todetaan aiheelliseksi, asiakkaan tulee saada korvausta havaituista rikkomuksista. 
Korruptiosta voi raportoida Rosatomin suoraan puhelinnumeroon: 8-800-100-07-07 tai sähköpostilla: 0707@rosatom.ru. Määräysten rikkojiin kohdistetaan sanktioita, joihin voi kuulua työsuhteen irtisanominen ja asian käsittelyn siirtäminen paikallisille lainvalvontaviranomaisille.

Kaikki yhtiöt ovat tervetulleita osallistumaan Rosatomin hankintoihin.