Fi
 
Rosatomin yhteinen hankintajärjestelmä
Rosatom on sitoutunut selvään ja läpinäkyvään hankintajärjestelmään, joka rakentuu kuuden pääperiaatteen varaan: laillisuus, korkealaatuiset tuotteet ja palvelut, kustannustehokkuus, läpinäkyvyys ja korruptionvastaisuus.
Sähköiset hankinnat toteuttavat kaikki kolme Rosatomin virallista e-kauppapaikkakumppania: Fabricant, B2B-Center ja Roseltorg.

Rosatomin hankinnat:
- Kaikki 380 Rosatom-yhtiötä noudattavat yhteisiä sääntöjä;
- 99 % hankinnoista toteutetaan sähköisesti;
- 24 000 toimittajaa tekee yhteistyötä Rosatomin kanssa vuosittain.
Rosatomin hankintaperiaatteet noudattavat kansainvälisiä hankintaperiaatteita ja sääntöjä ja perustuvat avoimeen kilpailulliseen hankintaprosessiin, johon sovelletaan Venäjän federaation regulaatiostandardeja.

Valvonta ja vetoomukset
Rosatomilla on tehokas valvonta- ja vetoomusjärjestelmä, joka koostuu keskusvälimieskomiteasta ja divisioonien välimieskomiteoista.
Kilpailutuksiin osallistuvat voivat tehdä valituksen asiakkaasta tai hankinnan tekijästä, jos osallistujan oikeuksia on rikottu. Jos valitus jätetään, hankintaprosessi keskeytetään. Jos valitus todetaan aiheelliseksi, asiakkaan on korjattava havaitut rikkomukset.
Korruptiosta voi raportoida Rosatomin puhelinnumeroon (+7) 800-100-07-07 tai sähköpostitse: 0707@ROSATOM.ru.
Kaikki rikkomukset johtavat moitteisiin, joka voi tarkoittaa myös työsuhteen päättämistä ja tapauksen siirtämistä lainvalvontaviranomaisten käsiin.

Kaikki kiinnostuneet yritykset ovat tervetulleita osallistumaan Rosatomin kilpailutuksiin.