Fi
 
Pohjois-Eurooppa
Fennovoima Oy ja Rosatom Energy International Oy allekirjoittivat vuoden 2013 joulukuussa sopimuksen Hanhikivi 1 -ydinvoimalan rakentamisesta. Rosatom Energy International Oy on keskittynyt Rosatomin kansainvälisten, ydinvoimaloiden rakentamiseen ja käyttöön tähtäävien hankkeiden hallintaan toimimalla suunnitteluyritysten osakkaana.
Vuoden 2014 keväällä Rosatom Energo Internationalin tytäryhtiö RAOS Voima Oy ja suomalainen Voimaosakeyhtiö SF ilmoittivat  allekirjoittaneensa osakekauppasopimuksen, jonka mukaan 34% Fennovoiman osakkeista siirtyi RAOS Voiman omistukseen.
Lokakuussa 2014 pietarilainen ATOMPROEKT Oy ja Rosatom Energo International Oy allekirjoittivat sopimuksen Hanhikivi 1:n suunnitteluasiakirjojen kokonaisvaltaisen paketin kehittämisestä. Ydinvoimalahanke vastaa IAEA:n ja EU:n standardeja ja se sovitetaan Suomen kansallisiin turvallisuusvaatimuksiin. 
Fennovoima Oy jätti vuoden 2015 kesäkuussa lupahakemuksen ydinvoimalaitoksen rakentamisesta. 
__________________
Hanhikivi 1:n rakennushankkeeseen osallistuu laaja joukko Rosatomin tytäryhtiöitä. 
OKB GIDROPRESS ja RAOS Project Oy tekivät sopimuksen Hanhikivi 1:n reaktorilaitoksen reaktorin valmistustöiden aloittamiseen ja ydinvoimalan lisensointiprosessiin tarvittavan teknisen dokumentaation kehittämisestä. 
Atomenergomash, joka toimii Rosatomin laitteistovalmistajana ja insinööriosastona, toimittaa Hanhikiven ydinvoimalaitokselle sen tärkeimmät pitkäaikaiset laiteosat, mukaan lukien sen höyrystinlaitteet. Tämän lisäksi yhtiö kehittää laitteistoa vastaavan dokumentaation ja tarjoaa laitteiston asennukseen ja käyttöönottoon liittyviä valvontapalveluita.

Rosatomin konetekniikkaosasto Atomenergomash Oy valmistaa Hanhikiven ydinvoimalan pitkäaikaisen päälaitteiston, mukaan lukien sen höyrystinlaitteet. Sopimuksen mukaisesti Atomenergomashin alaiset valmistaja- ja insinööriyhtiöt työstävät laitevalmistuksen lisäksi laitoksen teknisiä asiakirjoja ja toimittavat palveluita laitteiston asennusvalvonnassa ja käyttöönottotarkastuksessa.
Rosatomin polttoaineyhtiö TVEL ja Fennovoima allekirjoittivat vuonna 2013 sopimuksen ydinpolttoaineen toimituksesta Hanhikiven ydinvoimalaan ja siihen liittyvistä suunnittelu-, lisensointi- ja koulutuspalveluista.
___________________
Rakennuslupa on tarkoitus saada vuonna 2018, jonka jälkeen Hanhikiven ydinvoimalan aktiiviset rakennustyöt voidaan aloittaa. 
Kaikki tärkeimmät rakennus- ja käyttöönottotyöt saadaan valmiiksi vuonna 2023, jonka jälkeen voidaan suorittaa voimalaitoksen reaktorin ensimmäinen käynnistys.
Hanhikivi 1:n voimalayksikkö suunnitellaan otettavaksi kaupalliseen käyttöön vuonna 2024.