Fi
 
Tuotteiden ja palveluiden hankinta tapahtuu noudattaen kaikkien teollisuudenalojen hankintastandardeja ja hankintamenettelytapaa (All-Industry Procurement Standards, Procurement Policy), jota sovelletaan sekä venäläisiin että ulkomaisiin tavarantoimittajiin. Rosatomin hankintatoimet perustuvat avoimelle kilpailulle, jota ohjataan Venäjän Federaation säädösten standardien mukaan. Täten varmistetaan avoimuus tavarantoimittajien valinnassa sekä korkeaalaatuisten tuotteiden ja palvelujen saaminen kilpailukykyisellä hinnalla aikataulun mukaisesti.

Ydinteollisuuden hankintoja koskevat sääntelyasiakirjat: EN, RU.