Fi

Hanhikivi 1 -ydinvoimalaitoshankkeen kumppaneille ja toimittajille suunnattu jokavuotinen seminaari pidettiin Oulussa 14. joulukuuta. Hanhikivi 1 Business Day 2021 -tilaisuuden järjesti Suomen ydinenergia-alan yhdistys FinNuclear ry. Rosatom tuki perinteiseen tapaan tapahtumaa sen virallisena yhteistyökumppanina.

Tänä vuonna tapahtuma järjestettiin hybriditapahtumana. Tapahtuma Oulussa keräsi 63 osallistujaa paikan päälle sekä 60 etäyhteydellä seuraamaan Rosatomin virtuaalisen näyttelyosaston esittelyä.

Hanhikivi 1 -ydinvoimalan asiakas, luvanhakija ja tuleva operaattori Fennovoima Oy piti osallistujille tilannepäivityksen hankkeen etenemisestä. Viestintäpäällikkö Mihail Tchitcherin toi esiin, että rakentamislupavaihe sekä valmistelevat rakennustyöt etenevät vakaasti. Toimitusketjun kehittämisestä vastaava johtaja Mel Jones hahmotteli Fennovoiman odotuksia osallistuvien yritysten sekä Fennovoimalle kuuluvien töiden toteuttamiseen tarvittavien toimittajien suhteen.

Laitostoimittaja RAOS Project Oy selvitti tarkemmin Hanhikivi 1 -ydinvoimalaitoksen hankkeen tilaa ja paikan päällä tehtävien töiden etenemistä. Työmaajohtaja Rainer Goehring kertoi, että kaikki alustavan turvallisuusselosteen (PSAR) erät on viimeistelty ja toimitettu Fennovoimalle. Alustavan turvallisuusselosteen perusteella Säteilyturvakeskus (STUK) antaa arvionsa laitoksen turvallisuudesta, mikä on edellytys Suomen valtioneuvoston myöntämän rakentamisluvan saamiselle. Varasto- ja varastointipäällikkö Vitalii Kriushov piti esitelmän Hanhikiven varastoalueen laitteiden varastoinnin, lastaus- ja lastin purkutoiminnan järjestämisestä. Raskaiden ja ylisuurten laitteiden toimittamisen odotetaan käynnistyvän vuonna 2023.

Ydinvoimalan pääurakoitsija TITAN-2:n esitysten keskiössä olivat projektin alihankkijat. Hanhikivi 1:n ohjelmajohtaja Konstantin Avvakumov kertoi yrityksen roolista hankkeessa. Hanhikivi 1 -hankkeen hankintatiimin päällikkö Elizaveta Heyshho kertoi alihankkijoiden mahdollisuuksista. Toimitusketjuista vastaava johtaja Egor Krasnikov kertoi sopimusmenettelyistä. Puhuja tšekkiläisestä Metrostav-yrityksestä, joka osallistuu ydinvoimalan rakennuskuopan kehittämiseen, kertoi yrityksen kokemuksista alihankkijana.

Hanhikivi 1 -hankkeen automaatiosuunnittelija, integraattori ja kokonaistoimittaja RASU JSC osallistui tapahtumaan ensimmäistä kertaa. Tällä hetkellä RASUlla on Suomessa sopimuksia 15 eri toimialan kanssa. RASUn Suomen sivuliikkeen johtaja Nikolai Shaulov antoi yleiskatsauksen yhteistyöstä Fortumin ja Enersensen kanssa ja kertoi, että yhtiöllä on parhaillaan kiinnostusta toimittajista yhteisiin suunnittelutöihin sekä itsenäiseen automaatio-osaamiseen.

Myös Raahen seudun ja Pyhäjoen kunnan edustajat jakoivat näkemyksiään. Hanhikivi 1:n ydinvoimalaitospaikka sijaitsee Pyhäjoella. Edustajat kuvasivat hankkeen myönteisiä vaikutuksia paikalliseen talouteen jo sen nykyisessä vaiheessa ja korostivat paikallisen infrastruktuurin, niin kuljetuksen ja logistiikan, liikekiinteistöjen, HoReCa-liiketoiminnan, vähittäiskaupan kuin julkisten palveluidenkin kehittämisen tärkeyttä, kun laajamittaista ydinvoimalaitoshanketta toteutetaan.

Ohjelman päätteeksi Mihail Tchitcherin järjesti seminaarin osallistujille virtuaalisen kierroksen Hanhikivi 1 -ydinvoimalan rakennustyömaalla. Tätä kierrosta seurasi kolmituntinen B2B-tapaamisistunto, jossa tapaamisia järjestettiin sekä etänä että paikan päällä. Hanhikivi 1 -hankkeen osallistujat pitivät yhteensä noin 100 tapaamista mahdollisten suomalaisten ja kansainvälisten kumppanien kanssa.

RAOS Project on ollut FinNuclear ry:n jäsen vuodesta 2018. Hanhikivi 1-projektin toimitusketjulle on järjestetty useita yhteisiä tapahtumia sekä Suomessa että Venäjällä, joissa suomalaiset ja EU:ssa toimivat yritykset voivat tutustua hankkeen rakenteeseen ja kehitykseen, Rosatomin vaatimuksiin ja hankintakäytäntöihin, projektin mahdollisiin tarpeisiin ja tulevaiin kilpailutuksiin. Yhteistyö FinNuclear ry:n kanssa kehittyy jatkuvasti ydinteollisuuden hyväksi.

Hanhikivi 1 -ydinvoimalan rakentamisprojekti

Hanhikivi 1 -ydinvoimalaitos perustuu modernia venäläistä suunnittelua edustavan III+-sukupolven VVER 1200 -reaktoriin, jonka kapasiteetti on 1200 MW.

Tulevan ydinvoimalaitoksen tilaaja, omistaja ja operaattori on suomalaisyhtiö Fennovoima.

RAOS Project Oy, Rusatom Energy Internationalin (REIN) tytäryhtiö on Hanhikivi 1 -ydinvoimalan laitostoimittaja Fennovoiman kanssa 21.12.2013 solmitun avaimet käteen -sopimuksen mukaisesti.

Hanhikivi 1 rakennetaan Hanhikivenniemelle Perämeren rannalla olevan Pyhäjoen kunnan alueelle Pohjois-Pohjanmaalla Suomessa.

Tällä hetkellä projekti on luvitusvaiheessa ja sen rakennustyömaalla tehdään valmistelevia töitä.