Fi
Kuolan ydinvoimalaitoksessa järjestettiin projektitapaaminen, johon osallistui edustajia Ruotsin säteilyturvaviranomaisesta (SSM), Suomen säteilyturvakeskuksesta (STUK) sekä Norjan energiatekniikan instituutista (IFE).

Rosenergoatom-konserni järjestää yhteistyösopimusten puitteissa vastaavia tapaamisia Pohjoismaisten asiantuntijaorganisaatioiden kanssa säännöllisesti. Tapaamisissa tarkoituksena on keskustella ja sopia yhteisesti yhteishankkeiden etenemistä.

”Vaikka ydinvoimalla on kansallisia erityispiirteitä, voidaan siitä puhua universaalina saavutuksena, joka edesauttaa kehitystä monissa maailman maissa. Kansainvälinen yhteistyö mahdollistaa innovaatioiden ja parhaiden käytäntöjen jakamista sekä rakentaa luottamuksen ja avoimuuden ilmapiiriä”, sanoi Kuolan ydinvoimalan johtaja Vasily Omelchuk.  
Yhtenä esimerkkinä tällaisesta yhteistyöstä on samanaikaisesti käynnissä olleen Kuolan ydinvoimalan vuosihuoltoon liittyvä seminaari. Seminaariin osallistui edustajia STUKista, Loviisan ja Olkiluodon ydinvoimaloista sekä Leningradin ydinvoimalasta. Kahden päivän aikana venäläiset ja suomalaiset ydinvoima-asiantuntijat pitivät puheita, vaihtoivat ajatuksiaan sekä tutustuivat Kuolan ydinvoimalan yksiköiden toimintaan.

Useita eri ydinvoimaloiden turvallisille vuosihuolloille omistettuja koulutusseminaareja tullaan järjestämään kansainvälisesti yhteistyön puitteissa vuoden 2020 aikana.
Kansainvälistä yhteistyötä jatketaan myös älykkäiden tuotanto-analyysin käyttösysteemien kehittämishankkeiden saralla sekä sellaisten nykyaikaisten laiteiden kehittämisprojekteissa, jotka mittaavat hydro-kemikaalisia parametreja ja rakennusaineiden tiloja sekä ydinturvallisuutta.  

Yhteistyötä Kuolan ydinvoimalan asiantuntijoiden ja naapurimaiden kollegoiden välillä on tehty jo vuodesta 1993 lähtien ja sen puitteissa on toteutettu yli 30 onnistunutta hanketta.
Kuolan ydinvoimalaitos kuuluu Rosenergoatomiin, joka on osa valtionyhtiö Rosatomia.   Ydinvoimala sijaitsee noin 200 km Murmanskista etelään Imandra-järven rannalla. Laitoksessa on neljä 440 megawatin VVER-tyyppistä reaktoria.
    
Lisätietoa Venäjän ydinvoimalaitosten ja muiden ydinvoimalaitosten säteilytilanteesta on löydettävissä osoitteesta http://www.russianatom.ru.
Kuolan ydinvoimalan tiedotus- ja suhdetoimintaosasto