Fi
Leningradin ydinvoimalan uuden, VVER-1200-reaktorilla varustetun voimalayksikön rakentaminen lähestyy maalilinjaa. Yksikössä aloitettiin laitteiston kuumatestaus. Tämä on käyttöönottotöiden viimeinen merkittävä vaihe ennen voimalaitoksen kytkemistä sähköverkkoon.

Kuumatestauksen aikana tarkastetaan tuotantolaitteiston ja sen teknisten järjestelmien suorituskyky, sekä valmius ydinpolttoaineen lataukseen ja varsinaiseen työkäyttöön. Toimenpide kestää 30 päivää ja sen aikana suoritetaan 78 erilaista testiä, joissa kuumaa vettä ja höyryä juoksutetaan piirien läpi erilaisia työtiloja vastaavissa olosuhteissa. Näitä ovat mm. neljän pääkiertopumpun ja päähöyryputkien kuumatestaus, eri turvajärjestelmien kattavat testit, laitoksen sisäisten virransyöttöjärjestelmien, sekä reaktorin hallinta- ja suojausjärjestelmien tarkastukset. 

Testien avulla saadaan varmuus siitä, että uuden yksikön kytkeminen sähköverkkoon onnistuu suunnitellussa määräajassa ja sen toiminta tulee olemaan vakaata ja turvallista koko käyttöiän ajan. Onnistuneesti toteutettu testaus on myös merkittävää koko VVER-1200-reaktorihankkeen kannalta, sillä kyseessä on Rosatomin referenssihanke moniin Venäjän ulkopuolella rakennettaviin ydinvoimalaitoksiin. VVER-1200-reaktoreilla varustetaan mm. Hanhikivi 1 -ydinvoimalaitos.

Leningrad-2:n ensimmäisen yksikön käyttöönotto on tarkoitus suorittaa vuonna 2018, toisen yksikön vuonna 2019. Yhteensä ydinvoimalaan on tarkoitus rakentaa neljä uutta yksikköä, jotka tulevat korvaamaan sen tällä hetkellä käytössä olevat, vanhentuvat RBMK-reaktoreilla toimivat yksiköt. Ensimmäisen vanhan yksikön alasajo aloitetaan vuonna 2018.


Taustatietoa:
Leningradin ydinvoimalaitos sijaitsee Suomenlahden rannalla Sosnovy Borin kaupungissa, 40 km länteen Pietarista. Voimalassa on käytössä neljä 1000 MW:n sähkötehon voimalayksikköä. Lisäksi laitoksessa rakennetaan tällä hetkellä kahta korvaavaa VVER-1200-yksikköä. Hankkeen tilaaja ja rakennuttaja on Kontsern Rosenergoatom; pääsuunnittelija ATOMPROJEKT ja pääurakoitsija KONTSERN TITAN-2.