Fi
Venäjällä on käynnissä valmistelut uusien ydinvoimayksiköiden rakentamiseksi Leningradin ja Smolenskin alueille. Tähän liittyvän päätöksen allekirjoitti Venäjän valtion ydinvoimayhtiö Rosatomin pääjohtaja Aleksei Lihatsev.
Kommentoidessaan päätöstä Lihatsev kertoi: ”Venäjän ydinvoimateollisuus on lähestynyt tätä vaihetta uusilla VVER-1200- ja VVER-TOI-reaktoreilla varustetuilla ydinvoimaloilla. Näitä hankkeita toteutetaan menestyksekkäästi Venäjällä ja ulkomailla. Voimalat on suunniteltu viimeisimpien saavutusten ja kehityksen mukaisesti, jotka täyttävät kaikki nykyiset kansainväliset turvallisuusvaatimukset.”
Nämä laitokset ovat osa Venäjän hallituksen hyväksymää, vuoteen 2035 ulottuvaa, Venäjän yleistä sähkövoimalaitosten sijoittamisohjelmaa. Rosatomin yhtiöön kuuluva Rosenergoatom toimii teknisenä urakoitsijana molemmissa investointihankkeissa.
Leningradin ydinvoimalan toisen yksikön rakentamisen ensimmäinen vaihe toimii viitehankkeena Leningradin ydinvoimalan uusille yksiköille. Smolenskissa toteutetaan rakenteilla olevan Kursk-2:n kaltainen VVER-TOI-hanke.
”Uudet voimayksiköt korvaavat RBMK-1000-reaktoreilla varustetut yksiköt, joiden käyttöikä päättyy seuraavan vuosikymmenen aikana. Alustavien arvioiden mukaan niiden rakentaminen luo jopa 15 000 uutta työpaikkaa tuoden säännöllisiä verotuloja alueille”, kertoo Rosenergoatomin pääjohtaja Andrei Petrov.
Leningrad-2-ydinvoimalaitoksen uusien, VVER-1200-reaktorilla varustettujen yksiköiden 3 ja 4 rakennuspaikoilla toteutetaan valmisteleva rakennushanke tämän vuoden loppuun mennessä. Tulevalle rakennusalueelle on tarkoitus rakentaa väliaikaisia asumisalueita ja teollisuuspohja. Vuosina 2020–2022 järjestetään julkisia kuulemisia lisenssien perusteluista ja yksiköiden 3 ja 4 ympäristövaikutusten arvioinnista. Rakennushankkeiden arviointi on tehtävä vuoteen 2022 asti.
Uudet Smolenskin ydinvoimalan yksiköt, joissa on 2 510 MW:n kokonaiskapasiteetin VVER-TOI-reaktorit, rakennetaan 6 kilometrin päähän ydinvoimalan nykyisistä voimayksiköistä. Vuoden 2020 loppuun mennessä on tarkoitus laatia ja hyväksyä toimintasuunnitelma Smolensk-2-ydinvoimalaitoksen voimayksiköille 1 ja 2 ja aloittaa hankkeen rahoittaminen suunnitelman mukaisesti.